ORGANIZATOR:

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”

ul. Kołłątaja 20

50-007 Wrocław

tel. (71) 34-388-56

e-mail: mdkkopernik1@wp.pl

CELE:

– analiza zjawiska „ IKONA POPKULTURY” w dziedzinie, szeroko rozumianej, sztuki filmowej

– prezentacja wiedzy na temat X Muzy, historii i współczesności

– przybliżenie postaci ze świata kina ( aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, krytycy filmowi… )

– inspirowanie do doskonalenia umiejętności warsztatowych w dziedzinie portretu

– zachęcanie do poszukiwań twórczych

UCZESTNICY:

kategorie wiekowe:

I gr.   10-13 lat

II gr.  14-17 lat

III gr. 18-26 lat

WARUNKI KONKURSU:

Techniki: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, łączenie technik, także formy przestrzenne

Format: max 70×100 dla prac płaskich i 40×40 cm dla form przestrzennych

Opis prac: czytelnie (imię, nazwisko, wiek uczestnika, imię, nazwisko nauczyciel- instruktora, nazwa i  adres  placówki). Dodatkowo prosimy o dołączenie listy zbiorczej prac.

Ilość prac: jedna placówka może przesłać maksymalnie 15 prac

Termin: termin nadsyłania prac do 16.12.2013 r. na adres:

 

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”

ul. Kołłątaja 20

50-007 Wrocław

z dopiskiem IKONY POPKULTURY

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki. Wpłaty na konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20,

50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław  89 10205242 0000 2202 0018 7526 tytułem: „IKONY POPKULTURY”

Protokół z posiedzenia jury będzie dostępny na naszej stronie www.mdk.wroclaw.pl.

O wynikach konkursu, laureaci zostaną  zawiadomieni osobnym pismem lub telefonicznie.

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/25/iv-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-ikony-popkultury/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google