Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ogłasza konkurs plastyczny pt. “To co piękne wokół nas”

Cele konkursu:

-promocja danego regionu, jego walorów kulturowych,

-rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

-umiejętność patrzenia na otaczający nas świat,

-wymiana doświadczeń i konfrontacji różnorodnych metod pracy z młodzieżą,

-tworzenie wartości kulturowych poprzez promocje krajobrazowych i turystycznych walorów naszego terenu i regionów Europy

Terminy:

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do  31października  2013 r. na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30

41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. +48 32 262 54 61,
fax.  +48 32 261 90 92, e-mail:
mopt@poczta.wp.pl

Nadesłane prace nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji prac
w celach popularyzatorskich.

Wernisaż:

Otwarcie wystawy i rozdanie nagród odbędzie się:  w Galerii MOPT  (listopad 2013 r.)

Zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego pt.: „To, co piękne wokół nas”. Konkurs organizujemy dla dzieci i młodzieży z całego kraju, oraz z zagranicy

m. in.: z Rumunii, Austrii, Włoch, Norwegii,  Słowacji, Czech, Węgier ,  Rosji,  Ukrainy, także Indii i po raz pierwszy w zeszłym roku Zambii.

Cieszy się  on   ogromnym   zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Polski i z zagranicy. Jest świetną okazją do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami z regionu Polski, a także spoza kraju. Jest również świetną okazją do poznania walorów krajobrazowych i wartości kulturowych rożnych regionów świata . Plony poprzednich lat są tego najlepszym efektem.

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz placówek wychowania pozaszkolnego, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu, oraz uczniów Zespołów Szkół  Plastycznych – osobna kategoria.

Organizatorzy zachęcają do udziału również dzieci w wieku przedszkolnym.

Prace mogą być wykonane w technikach:

-malarstwo (technika dowolna)

-rysunek (kolorowy, czarno – biały lub walorowy)

-techniki mieszane (collage)

-techniki komputerowe

-prace przestrzenne max do wymiaru 50x50x50

-batik, patchwork

-wymiary prac prac: max 50×50

Prac nie należy zwijać, podklejać ani oprawiać.

Przesłane prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą:

-imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy

-imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod kierunkiem którego praca została wykonana

-pełny adres szkoły lub placówki delegującej.

W przypadku uczestników spoza Polski obowiązuje opis w języku angielskim.

Nagrody:

Jury przyzna nagrody w grupach wiekowych:

-I grupa 5 – 6 lat

-II grupa 7 – 10 lat

-III grupa 11 – 15 lat

-IV grupa młodzież szkół ponadgimnazjalnych

-V grupa – Zespoły Szkół Plastycznych

oraz nagrody specjalne dla autorów najlepszych prac związanych tematycznie z pięknem przyrody.

Fundatorami nagród są:

-organizatorzy, sponsorzy

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizatorzy powiadomią telefonicznie. Nagrodzonym autorom, którzy będą nieobecni podczas ceremonii wręczenia nagród,  dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą w ciągu 3 miesięcy od zakończenia konkursu na koszt odbiorcy.

Uwagi końcowe:

-koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik

-prace nadesłane w rulonach nie będą zakwalifikowane do wystawy

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/23/co-piekne-wokol-nas-konkurs-plastyczny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google