Browsing Date

23 września 2013

KONKURSY By On 23 września 2013

Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Jesienny owoc”

  1. Wojewódzki Konkurs Plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat. 2. Praca konkursowa musi być przestrzenna wykonana dowolnymi technikami. 3. Na konkurs można nadesłać 5 prac z jednej placówki, nie można nadsyłać prac zbiorowych. 4. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2013 r. na  adres Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5. Nie decyduje data stempla pocztowego. Praca powinna być zaopatrzona w wydrukowaną metryczkę…

KONKURSY By On 23 września 2013

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Światło

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Światło”. Na konkurs można nadsyłać prace w dowolnej technice lub  techniką własną, wykonane w charakterze sztuki użytkowej  jak również dzieła sztuki. Mogą być  dowolnym przekazem  plastycznym tematu “Światło”. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic, placówek kulturalnych. Prace należy dostarczyć do 29 listopada 2013 r. Więcej tutaj

KONKURSY By On 23 września 2013

„Ja i moja pasja”- konkurs fotograficzny

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dalej: „WUP w Szczecinie”) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: “Ja i moja pasja” (dalej: “Konkurs”). Celem Konkursu jest: zachęcenie młodzieży województwa zachodniopomorskiego do łączenia pasji z możliwością realizowania się w przyszłej pracy zawodowej; poszerzenie wiedzy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat zawodów, w których wymagany jest kontakt ze zwierzętami; popularyzacja wśród młodzieży świadomych wyborów zawodowych opartych na zainteresowaniach, predyspozycjach i pasjach; kształtowanie wśród młodych osób postawy…

KONKURSY By On 23 września 2013

To co piękne wokół nas – konkurs plastyczny

  Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ogłasza konkurs plastyczny pt. “To co piękne wokół nas” Cele konkursu: -promocja danego regionu, jego walorów kulturowych, -rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, -umiejętność patrzenia na otaczający nas świat, -wymiana doświadczeń i konfrontacji różnorodnych metod pracy z młodzieżą, -tworzenie wartości kulturowych poprzez promocje krajobrazowych i turystycznych walorów naszego terenu i regionów Europy Terminy: Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście…