Myśliborski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w „35 Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki SMAK im. Jonasza Kofty” w Myśliborzu. Impreza kierowana jest do młodych autorów i kompozytorów piosenek, ma formę warsztatów i konkursu. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 października

Warunki uczestnictwa:

 1. W „Spotkaniu” może wziąć udział każdy twórca, który jest także wykonawcą przesłanych do nas piosenek – nie będący członkiem związku twórczego.
 2. Twórcy i wykonawcy powyżej 35 roku życia nie mogą rywalizować o „Szczeble do kariery”, jury dla tych osób   przyzna wyróżnienia na łączną kwotę 1.000 złotych..
 1. Organizator zapewnia pianino, perkusję i aparaturę nagłośnieniową.
 2. Każdy uczestnik (indywidualny lub zespołowy) ma prawo do zgłoszenia od dwóch do czterech piosenek (w języku polskim!) – termin nadsyłania zgłoszeń  do   4 października 2013 roku!
 3. Utwory przesłane na płytach CD (w formacie audio lub MP3) wraz z tekstami zostaną przesłuchane przez komisję kwalifikacyjną, która zakwalifikuje uczestników do udziału w „Spotkaniach”.
 4. Organizator powiadomi o udziale w „Spotkaniach” do dnia  11 października 2013 roku.                                                
 1. Wpisowe  wynosi 200,00 zł od osoby.
 2. W związku z obowiązkowym udziałem w warsztatach prosimy o   przyjazd najpóźniej w piątek 18 października do godz. 900.

Zapewniamy  wyżywienie i  zakwaterowanie w hotelu „Piast”   odd dnia 17 października  do godz.  1200  20 października.

 1. Zgłoszenia na karcie stanowiącej załącznik do regulaminu prosimy przesłać na adres lub mailem:

 

Myśliborski Ośrodek Kultury

ul. Klasztorna 3 , 74-300 Myślibórz
z dopiskiem  „SMAK  2013”
mok@bono.net.pl

 1. Do wypełnionego zgłoszenia należy koniecznie dołączyć po dwa egzemplarze tekstów i nagrania piosenek.
 2. Organizatorzy są bardzo przywiązani do swojego regulaminu (ze względu na długoletnią tradycję) i zastrzegają sobie  wyłączność jego interpretacji.

 

         W programie między innymi:

              – warsztaty prowadzone przez wybitnych twórców,

               – koncerty konkursowe i  imprezy towarzyszące,

               – seminarium „Jak powstają przeboje”

 Tradycyjnie przyznamy „Szczeble do Kariery”, które Wysokie Jury zawiesi  na piersiach laureatów :

 • „Szczebel do Kariery” dla najlepszego kompozytora i  4000 złotych
 • „Szczebel do Kariery” dla najlepszego autora tekstów  i 4000 złotych
 • „Szczebel do Kariery”  dla najlepszego wykonawcy i  4000 złotych
 • oraz  wyróżnienia na łączną kwotę 2000  zł

Smak 2013 Karta Zgłoszenia

 

WSTĘPNY PROGRAM

17 października 2013 r. – czwartek
– przyjazd, zakwaterowanie, kolacja z organizatorami
– godz. 1200 -1400 – Seminarium

18 października 2013 r. – piątek

– godz. 900 – śniadanie
– godz. 1000 – 1400 – Warsztaty
– godz. 1430 – obiad
– godz. 1500 – 1800 – Warsztaty
– godz. 1800 – kolacja
– godz. 1915 – Otwarcie XXXV Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki „SMAK” im. Jonasza Kofty .
– godz. 1930 – Recital Piotra Bukartyka
– godz. 2030 – Koncert Roberta Chojnackiego

19 października 2013 r. – sobota

– godz. 900 – śniadanie
– godz. 1000 – 1400 – Warsztaty i próby do koncertów
– godz. 1430 – obiad
– godz. 1600 – Koncert Konkursowy
– godz. 1830 – kolacja
– godz. 1900 – Obrady jury
– godz. 1930 – Recital Krzysztofa Daukszewicza
– godz. 2100 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
– godz. 2115 – Koncert Laureatów

20 października 2013 r. – niedziela

– śniadanie i wyjazd do domu

WARSZTATY I JURY XXXV – SMAK-u:

Robert Chojnacki, Janusz Koman, Leszek Szopa, Szymon Wydra, Krzysztof Heering, Piotr Bukartyk, Leszek Bończuk – sekretarz jury.

Prowadzenie koncertów : Krzysztof Daukszewicz

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/09/35-ogolnopolskie-spotkanie-mlodych-autorow-kompozytorow-piosenki-smak-im-jonasza-kofty/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google