Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat, młodzieży w wieku 13-16 lat, młodzieży 16+, dorosłych, towarzyszące prezentowanej w Trafostacji Sztuki w Szczecinie wystawie Ryszard Waśko. Genesis.
Monograficzna wystawa Ryszard Waśko. Genesis jest pierwszą w Polsce i na świecie tak wyczerpującą prezentacją twórczości Ryszarda Waśki – wybitnego konceptualisty, wizjonera, międzynarodowego artysty, łączącego działania artystyczne z pełnieniem funkcji organizatora, aktywisty i kuratora.

Genesis jest przeglądem dzieł z lat 1972 -2013. Obejmuje szeroki wachlarz praktyk artystycznych z różnych dziedzin sztuki: fotografii, filmu, wideo, rysunku, obrazu olejnego, instalacji, rzeźby, akcji artystycznych i performance. Używane przez Ryszarda Waśkę formy i style z trudem poddają się klasyfikacji. Tematycznie artysta odnosi się do różnych nurtów i trendów sztuki. Używa terminu konceptualizm metaforyczny, najlepiej jego zdaniem chrakteryzujący prace, które stworzył.

Punktem wyjścia dla narracji wystawy są fotografie z lat 70. XX wieku. W tym czasie powstały pierwsze transmedialne prace fotograficzne, badające strukturę i istotę medium filmowego i fotograficznego. Lata 80. reprezentuje m.in. cykl fotografii z metafizyczną dekonstrukcją struktur muru berlińskiego. Główną częśćGenesis tworzą prace powstałe po 2000 roku. Ich tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych ze współczesnością, pojmowaną przede wszystkim jako erę nowoczesnych mediów. W dobie nadmiernej produkcji obrazów, artysta sięga po tradycyjną technikę, jaką jest malarstwo olejne.

Warsztaty towarzyszące wystawie Ryszard Waśko. Genesis nawiązują do jej form artystycznych – fotografii, filmu, rysunku.

Program

Kliknij na tytuł aby uzyskać szczegółowe informacje:

08.09  (niedziela) Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat  10.30 – 12.30
08.09  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-16 lat   13.00 – 15.00
14.09  (sobota) Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat
10.30 – 12.30
15.09  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-16 lat  10.30 – 12.30
15.09  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 16+ i dorosłych  13.00 – 15.00
21.09  (sobota) Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat
10.30 – 12.30
22.09  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-16 lat
10.30 – 12.30
12.10  (sobota) Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat
10.30 – 12.30
13.10  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-16 lat
10.30 – 12.30
13.10  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 16+ i dorosłych  13.00 – 15.00
19.10  (sobota) Warsztaty dla młodzieży w wieku 16+ i dorosłych
10.30 – 12.30
20.10  (niedziela) Warsztaty dla młodzieży w wieku 16+ i dorosłych
10.30 – 12.30

Prowadzący: Maria Stafyniak

Cena: 13 zł / osoba

Kontakt
 Katarzyna Amon
tel.: 885 500 531
e-mail: katarzyna.amon@trafo.org

Tomasz Świtalski
tel.: 508 666 497
e-mail: tomasz.switalski@trafo.org

Regulamin warsztatów do pobrania tutaj

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/08/warsztaty-weekendowe-w-trafostacji/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google