Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat, młodzieży w wieku 13-16 lat, młodzieży 16+, dorosłych, towarzyszące prezentowanej w Trafostacji Sztuki w Szczecinie wystawie Ryszard Waśko. Genesis. Monograficzna wystawa Ryszard Waśko. Genesis jest pierwszą w Polsce i na świecie tak wyczerpującą prezentacją twórczości Ryszarda Waśki – wybitnego konceptualisty, wizjonera, międzynarodowego artysty, łączącego działania artystyczne z pełnieniem funkcji organizatora, aktywisty i kuratora. Genesis jest przeglądem dzieł z lat 1972 -2013. Obejmuje szeroki wachlarz praktyk artystycznych z różnych dziedzin sztuki:…