Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Zacjodniopomorskiego zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. “Unia Europejska w oczach dziecka”

Tematyka prac:
Motywem przewodnim prac jest Unia Europejska i jej wpływ na zmiany w najbliższym otoczeniu.
Termin: Konkurs trwa od maja do 31 grudnia 2013 r.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Zarządzania
RPO).
Konkurs jest adresowany do przedszkoli, szkół, świetlic etc., zlokalizowanych na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Adresowany jest przede wszystkim do zorganizowanych grup (np. grupa przedszkolna, klasa szkolna itp.), ale
jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo.
Prace konkursowe można realizować za pomocą różnych, dowolnych technik plastycznych tj. rysunek,
malarstwo, rzeźba itp.
Nagrody:
Spośród nadesłanych prac grupowych (min. 1 duża praca lub kilka mniejszych) raz w miesiącu (ostatni dzień
miesiąca) losowanych będzie 5 zestawów gadżetów. Każdy zestaw zawiera następujące gadżety:
– 30 x kolorowanka z kredkami,
– 10 x gra pamięciowa memo
– 10 x puzzle
– 30 x opaska odblaskowa
– 30 x długopis
Dodatkowo opiekunowie grup, które otrzymają nagrody, dostaną zestaw pamiątkowych upominków RPO WZ.
Spośród prac indywidualnych (min. 1 praca) raz w miesiącu (ostatni dzień miesiąca) losowanych będzie 5
zestawów gadżetów. Każdy zestaw zawiera następujące gadżety:
– 1 x kolorowanka z kredkami,
– 1 x gra pamięciowa memo
– 1 x puzzle
– 1 x opaska odblaskowa
– 1 x długopis
W styczniu 2014 r. spośród wszystkich nadesłanych prac grupowych wylosowana zostanie jedna nagroda
specjalna w postaci dodatkowych gadżetów.
Zgłaszanie prac:
Prace nalezy wysyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro ds. Promocji i Informacji
Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin
Do prac dołączona musi być informacja z imieniem i nazwiskiem opiekuna grupy oraz adresem zwrotnym,
na jaki należy wysłać nagrody w przypadku wygranej. Należy dołączyc również imiona i nazwiska osób
przygotowujacych prace, celem wystawienia dla nich imiennych dyplomów.
Na pracy należy umieścić tytuł pracy oraz informacje o autorze: imię (ewentualnie nazwisko), wiek.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom (chyba że uczestnicy
zwrócą się z prośbą o ich odesłanie)
Opłaty: Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
Więcej informacji:
Agnieszka Kempkiewicz, tel. 91-44-11-196, akempkiewicz@wzp.pl
Aleksandra Kosowicz, tel. 94-31-77-410, akosowicz@wzp.pl

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/07/15/konkurs-artystyczny-dla-dzieci-unia-europejska-w-oczach-dziecka/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google