WYDARZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

WAKACYJNE WARSZTATY ATYSTYCZNE DLA DZIECI

WARSZTATY PLASTYCZNO – RZEŹBIARSKIE
lipiec – poniedziałki i środy
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31.07.2013, godz. 10.30 – 12.00
dziedziniec, wstęp – 10 zł (liczba miejsc ograniczona)
Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 7-13 lat, których celem będzie rozwijanie zdolności manualnych.  Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m.in. jak wyrzeźbić zwierzątka leśne i morskie, twarz, poznają również technikę tworzenia mimiki twarzy – emocji. Prowadzący – Wiktor Zubek –  przy dobrej zabawie uchyli również tajemnic sztuki rzeźbiarskiej.

SPEKTAKLE DLA DZIECI
w ramach projektu
„BYŁA SOBIE BAJKA…”
6 lipca (sobota), godz. 11:00
mały dziedziniec, wstęp wolny  (liczba miejsc ograniczona)
NAJMNIEJSZY KLAUN NA ŚWIECIE – widowisko w inscenizacji grupy KlaunTomi  & Damian.W drodze do szczęścia poszukujemy osób nam podobnych, które uwiarygodnią nasze zachowanie. Klaun Tomi odnajduje najmniejszego człowieka na świecie. Tomi i Damian zabierają widzów w podróż po krainie ożywionych przedmiotów. Widowisko inspirowane jest klaunadą rosyjską, gdzie śmiech przeplatany jest melancholią.
Gagi klaunów, interakcja z publicznością, etiudy z balonami, taśmą klejącą i opady śniegu na widowni gwarantują dobra zabawę.

WYSTAWY

Matejko monumentalny.

Projekty polichromii dla kościoła Mariackiego w Krakowie

Galeria Gotycka

do 1 września

W roku 2013 przypada 175. rocznica urodzin i 120. rocznica śmierci Jana Matejki, jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich artystów. Choć utożsamiany jest głównie ze sztalugowym malarstwem historycznym, to należy podkreślić, że Matejko w latach 1889-1891 stworzył także jedno z największych dzieł polskiego malarstwa monumentalnego – a jest nim polichromia do kościoła Mariackiego w Krakowie.

Wystawa prezentowana w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zrealizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach obchodów Roku Jana Matejki jest drugą w historii tak obszerną prezentacją tego wspaniałego, urzekającego swoją formą i rozmachem matejkowskiego dzieła. Prezentowane są na niej projekty i szkice, które posłużyły artyście do stworzenia polichromii zdobiącej ściany prezbiterium i nawy głównej kościoła Mariackiego. Freski pełne aniołów i cherubinów, zdobione herbami, ornamentami geometrycznymi i motywami roślinnymi, przykuwają uwagę niezwykle intensywną kolorystyką. Projekty można porównać z fotografiami prezentującymi wnętrza kościoła z końca XIX wieku, a także współczesnymi, ukazującymi stan po renowacji.

Na wystawie przypomniane zostały również inne projekty monumentalne Matejki: Dziejów cywilizacji ludzkości dla auli Politechniki Lwowskiej, witraży oraz pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.

Nocna rewolta. Antysowieckie zamieszki w Szczecinie z 10 grudnia 1956 r.

Sala Elżbietańska

do 14 lipca

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie przybliża mniej znane grudniowe wydarzenie z 1956 roku – zamieszki, które zakończyły się m.in. atakiem na Konsulat Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

„Analiza przebiegu wypadków z 10 grudnia 1956 r. nie pozwala przyjąć sformułowanej przez ówczesne władze komunistyczne tezy o chuligańskim (czyli kryminalnym) charakterze rewolty szczecińskiej. Z pewnością część ludzi biorących w niej udział stanowiły osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, ale – jak słusznie zauważył jeden ze świadków – nikt nie rozbijał ani nie plądrował sklepów. […] cała energia młodych uczestników szczecińskiego grudniowego buntu skierowała się przeciwko Związkowi Sowieckiemu oraz funkcjonariuszom MO, UB i żołnierzom KBW, których społeczeństwo postrzegało jako strażników komunizmu w Polsce. Gniew i nienawiść znalazły ujście w rozbiciu budynku konsulatu oraz w walkach ulicznych i w najściu na I i II Komisariat MO, Centralne

Więzienie czy Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie.

Trudno określić, jakie reperkusje w stosunkach polsko-sowieckich przyniosły wydarzenia szczecińskie. Co prawda władze miejskie Szczecina wystosowały oficjalne przeprosiny przekazane na ręce tutejszego konsula ZSRS, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych w podobny sposób próbowało ułagodzić sytuację w ambasadzie ZSRS w Warszawie, ale dokumenty milczą na temat stanowiska Związku Sowieckiego w tej sprawie. Ponad dwa lata później, w lipcu 1959 r., do Szczecina przybył sam I sekretarz KC KPZR i premier ZSRS, Nikita Chruszczow. Historycy upatrują w tym wydarzeniu potwierdzenia przez stronę sowiecką przynależności Szczecina i całego Pomorza Zachodniego do Polski. Ale czy ta wizyta w kontekście niedawnych zamieszek antysowieckich nie wydaje się intrygująca? W końcu Chruszczow przyjechał do miasta, którego mieszkańcy tak zdecydowane wyrazili swój sprzeciw wobec polityki Związku Sowieckiego i jego nowego przywódcy. Co zatem myślał, przyjmując honorowe obywatelstwo Szczecina czy stojąc na Jasnych Błoniach i patrząc na budynek byłego konsulatu, w którym szczecinianie podeptali portrety z jego podobizną? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. Ale jednego można być pewnym, że Szczecin i jego mieszkańcy zajęli w grudniu 1956 r. stanowczą postawę sprzeciwu wobec ZSRS oraz reżimu komunistycznego w Polsce. Udział w walkach ulicznych stanowił dla nich cenną lekcję, której nie zapomnieli w trakcie kolejnej konfrontacji z władzą komunistyczną w grudniu 1970 r.”

dr Paweł Skubisz

Plakoty

Wystawa prac Karoliny Gładkiewicz

Zamek Griebenow k. Greifswaldu

7 lipca – 27 sierpnia

Karolina Gładkiewicz ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz (obecnie Akademia Sztuki), specjalność – grafika użytkowa. Dyplom uzyskała w zakresie Projektowania Plakatu i Ilustracji. Uprawiane przez artystkę dyscypliny sztuki to grafika użytkowa i malarstwo. Od 2008 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2007 r. otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Szczecin. Artystka bierze udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Wystawa Zachodniopomorskie w fotografii – Wolgast, ratusz

1 lipiec – 31 sierpień

Wystawa Zachodniopomorskie w fotografii przybliża tchnące swoistą atmosferą zakątki Pomorza Zachodniego. A jest to obszar wyjątkowo atrakcyjny turystycznie. Czyste wody i lasy sprzyjają uprawianiu turystyki wodnej, pieszej, rowerowej i konnej, a także żeglarstwa i windsurfingu. Krajobraz Wybrzeża urzeka szerokimi, piaszczystymi plażami i rozległymi lasami. Na Pojezierzach: Słowińskim, Drawskim, Myśliborskim, Wałeckim i Ińskim znajduje się kilkaset jezior. Warte uwagi jest również dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego, w tym zabytki architektury, świadczące o bogatej historii regionu.

EKSPOZYCJE STAŁE

Muzeum Zamkowe

skrzydło wschodnie (wejście J)

bilety 6 zł, ulgowe 4 zł
Na wystawie prezentowane są poświęcone dziejom zamku szczecińskiego plansze, uzupełnione zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi, makietą oraz eksponatami pochodzącymi z prowadzonych na terenie zamku i podzamcza wykopalisk archeologicznych.

 

Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów

W 1946 roku podczas prowadzenia prac zabezpieczających odnaleziono w krypcie grzebalnej

książąt pomorskich czternaście sarkofagów. Po konserwacji sześć z nich (wykonanych dla Bogusława XIII, Filipa II, Anny Marii, Franciszka I , Ulryka I i Bogusława XIV) wyeksponowano w Muzeum Zamkowym. Zmodernizowaną w 2009 roku dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ekspozycję uzupełniono o film poświęcony pochówkom książęcym. Znalazły

się na niej także XVII i XVIII-wieczne rzeźby sakralne oraz manierystyczny ołtarz z Kunikowa z 1611 roku (depozyty z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

Gabinet Lubinusa

W początkach XVII wieku Eilhard Lubinus na zlecenie księcia Filipa II stworzył Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego, której cenny egzemplarz Zamek zakupił dzięki środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W skład poświęconej Lubinusowi ekspozycji wchodzą również przygotowane przez niego Mapa Księstwa Rugijskiego Nowa Najświetniejsza Mapa Księstwa Pomorskiego. W Gabinecie znajdują się także repliki instrumentów pomiarowych z epoki i ryciny związane z miastem.

Cela Czarownic

Z dynastią Gryfitów związana jest historia Sydonii von Borck, pomorskiej szlachcianki, która

– oskarżona o uprawianie czarów i rzucenie klątwy na książęcy ród – została stracona w 1620 r.

Jej losy przybliża prezentowana na wystawie projekcja holograficzna. W celi oglądać można

również: reprodukcje rycin pochodzących ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, oryginalne narzędzia kar i tortur z Muzeum Narodowego w Krakowie, a także ich współczesne repliki. Dodatkowo ekspozycję wzbogaca cykl grafik Andrzeja Maciejewskiego.

Komnaty księcia Jerzego I
skrzydło północne (wejście B, D)

bilety 6 zł, ulgowe 4 zł

bilet upoważnia do zwiedzania wszystkich wystaw na I piętrze

Ekspozycję urządzono w tzw. komnatach księcia Jerzego I dzięki dotacji celowej z budżetu  Województwa Zachodniopomorskiego. Ponieważ w zamku zachował się niewielki zespół zabytków związanych z książętami pomorskimi, przy urządzaniu wystawy posiłkowano się wypożyczeniami muzealiów z zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz zakupami własnymi. Na wystawie można zobaczyć udostępniony z zasobów Republiki Federalnej Niemiec film dokumentalny Świat w kabinecie z 1936 r., poświęcony sepetowi wykonanemu na zlecenie księcia Filipa II.


Zamek zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.


Bilety do nabycia:
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej – Zamek (wejście I), tel. 91 48 91 630,
kasa Zamku (wejście B,D), tel. 91 43 47 391
Rezerwacje i zakup biletów przez działy socjalne oraz grupy:  tel. 91 434 02 86


 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.zamek.szczecin.pl

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/07/01/program-kulturalno-artystyczny-na-zamku-ksiazat-pomorskich-w-szczecinie-od-1-8-lipca-2013/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google