FUNDACJA GREY HOUSE SZARA KAMIENICA zaprasza do konkursu w niżej wymienionych dziedzinach:

1) Malarstwo
2) Grafika
3) Rzeźba
4) Fotografia
5) Nowe media (video, instalacje i in.)

tabliczka galeria i fundacja1

W Konkursie mogą wziąć udział kandydaci do 30 roku życia,którzy nadesłali zgłoszenie do dnia 15 czerwca 2013r.(decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora).
Karta zgłoszeniowa


Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap I-­-na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 Finalistów zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu

Etap II-­-wybór Laureata dokonywany przez Jury na podstawie oryginałów przedstawionych prac(fragment lub całość kolekcji) na wspólnym posiedzeniu.

REGULAMIN NAGRODA FUNDACJI GREY HOUSE 

SZARA_WEB

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/29/konkurs-fundacji-grey-house/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google