Browsing Date

29 maja 2013

KONKURSY By On 29 maja 2013

Przegląd portfolio na Fotofestiwalu 2013

Fotofestiwal zaprasza profesjonalnych i początkujących fotografów do Łodzi na przegląd portfolio, który odbędzie się 15 czerwca. Na prace uczestników przeglądu okiem krytyka spojrzą fotografowie z agencji Napo Images i specjalnie zaproszeni goście, tacy jak Maciej Nabrdalik czy Tomasz Wiech. Do udziału w przeglądzie zgłaszać się mogą fotografowie, którzy na swym koncie mają ukończony co najmniej jeden projekt. Zakwalifikują się osoby wybrane na podstawie nadesłanego portfolio. Lista zakwalifikowanych osób zostanie opublikowana na stronie www.fotofestiwal.com najpóźniej 11 czerwca…

KONKURSY By On 29 maja 2013

Konkurs FUNDACJI GREY HOUSE

FUNDACJA GREY HOUSE SZARA KAMIENICA zaprasza do konkursu w niżej wymienionych dziedzinach: 1) Malarstwo 2) Grafika 3) Rzeźba 4) Fotografia 5) Nowe media (video, instalacje i in.) W Konkursie mogą wziąć udział kandydaci do 30 roku życia,którzy nadesłali zgłoszenie do dnia 15 czerwca 2013r.(decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Karta zgłoszeniowa Konkurs składa się z 2 etapów: Etap I-­-na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 Finalistów zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu Etap II-­-wybór Laureata dokonywany przez Jury na podstawie oryginałów przedstawionych…