ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki realizuje projekt dr Bożeny W. Jakubczak pt. „Terpsychora do szkół” – edycja wiosenna współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze Artbale.


Projekt jest całkowicie nieodpłatny dla uczestników, skierowany jest do nauczycieli – pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli i klas integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, studentów pedagogiki specjalnej oraz metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem projektu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wybranych metod i technik pracy tancerzy – artystów sztuki tańca podczas praktycznych seminariów warsztatowych, wykładów, spotkań oraz prób własnych i prezentacji artystycznych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania sztuki tańca, będą zaskakująco użyteczne w pracy z podopiecznymi, w procesie dydaktycznym prowadzącym do podniesienia poziomu aktywności społecznej wychowanków.

 

„Terpsychora do szkół” edycja wiosenna (3) odbędzie się od 14 do 17 czerwca 2013 r. w Ośrodku w Jachrance.

Zainteresowane udziałem w projekcie osoby, prosimy o przesyłanie czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty: 1. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych, 2. Oświadczenie o nie uczestniczeniu w podobnym projekcie w tym samym terminie, 3. Regulamin – umowę, oraz 4. Kartę zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy).

Skany na e-mail: balet@balet.com.pl, dokumenty na adres:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13; 

lub  na fax: 22-774 99 04 

Ilość miejsc i zakwalifikowanych osób jest ograniczona. Podstawą do udziału w procesie zakwalifikowania kandydata będzie dostarczenie podpisanej pełnej dokumentacji wraz z kartą zgłoszeniową, która dotrze do organizatora najpóźniej do dnia 03 czerwca 2013 r., a w niej umotywowanie chęci uczestnictwa w projekcie. Na tej podstawie Organizator do dnia 11 czerwca 2013 r. powiadomi wytypowanych do udziału uczestników.

 

Przewidywane programem seminaria warsztatowe:

Terapia tańcem i ruchem, Elementy lekcji tańca klasycznego, Polski taniec narodowy, Hip-hop oraz· wykład, spotkania, próby i pokaz

 

W ramach projektu zostaną przez Organizatora pokryte następujące koszty uczestnictwa:

– seminariów warsztatowych, wykładów, spotkań, prób i pokazów,

– noclegów i wyżywienia, – zbiorowego dojazdu z Warszawy do Ośrodka i z powrotem.

 

Do wypełnienia, podpisania i przesłania:

Karta zgłoszeniowa – „Terpsychora do szkół” – edycja wiosenna (3)

Regulamin – umowa

Oświadczenie o danych osobowych

Oświadczenie o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie oraz

 

Dokumenty dostępne na www.artbale.pl

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/14/terpsychora-do-szkol-projekt-dr-bozeny-w-jakubczak/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google