XV  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  MŁODEGO  MUZYKA GDYNIA  2013 pod Patronatem PREZYDENTA MIASTA GDYNI Wojciecha Szczurka

ORGANIZATOR: Ognisko Muzyczne „Presto” Lucyna Gawińska

WSPÓŁORGANIZACJA:, Klub 3 Flotylli Okrętów w Gdyni

TERMIN: 15 CZERWCA 2013

MIEJSCE: Klub 3 Flotylli Okrętów, Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i mogą w nim brać udział dzieci i młodzież z pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych z wyłączeniem szkół muzycznych.

2. Konkurs odbywać się będzie w następujących kategoriach: fortepian w trzech grupach wiekowych:

  • do lat 10,
  • 11-14 lat
  • oraz 15-20 lat,

gitara w dwóch grupach wiekowych:

  • do lat 13 i
  • 14-20 lat

oraz keyboard w trzech grupach wiekowych:

  • do lat 10,
  • 11-14 lat,
  • 15-20 lat,

oraz kategoria otwarta –dla osób niepełnosprawnych( bez ograniczeń wiekowych)

3. Uczestnicy konkursu wykonują dowolny repertuar, a czas prezentacji maksymalnie 2 utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Program musi być wykonany z pamięci.

5. Grę oceniać będzie jury pod względem biegłości manualnej, interpretacji, muzykalności, doboru repertuaru dostosowanego do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzja jury jest ostateczna.

6. Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 20 zł ( koszty wyżywienia oraz koszty organizacyjne). Opłatę uiszcza (osobiście lub na konto organizatora) placówka delegująca, najpóźniej do dnia 31 maja 2013.

7. Dla najlepszych wykonawców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz laureaci I miejsc z poprzedniej edycji konkursu, występujący w tej samej grupie wiekowej (nie dotyczy kategorii otwartej).

8. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników oraz do ewentualnych zmian w grupach wiekowych.

10. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt oraz pokrywają koszty swojego pobytu (dla uczestników spoza Trójmiasta istnieje możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych).

11. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

12. Zgłoszenia udziału należy przesłać na kartach zgłoszenia do dnia 31 maja 2013 na adres mailowy organizatora:

mgr Lucyna Gawińska

ul. Ikara 22/I/1

81-197 Gdynia

Tel/fax (0-58) 719-68-53  tel.kom 501-773-253

  e-mail ognimuz@op.pl

Karta zgłoszenia

(Visited 18 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/08/xv-ogolnopolski-konkurs-mlodego-muzyka-gdynia-2013/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google