KONKURS PLASTYCZNY „PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ” czyli poezja dla najmłodszych
Zasięg: miejski ( Szczecin)

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
Tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62
E-mail: palac@palac.szczecin.pl

MIEJSCE KONKURSU:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin

CELE KONKURSU:

• popularyzacja wśród najmłodszych znanych i mniej znanych klasyków polskiej poezji dziecięcej,
• uwrażliwienie dzieci na poezję, rozbudzanie wrażliwości i empatii,
• rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej dzieci,
• wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych i estetycznych,

Zapraszamy nauczycieli i opiekunów do działania! Wystarczy przeczytać dzieciom wiersz, znaleźć czas i przestrzeń do tworzenia, oraz …… pozwolić dzieciom działać!

ZASADY UCZESTNICTWA:

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej, która będzie ilustracją do wybranego wiersza. Bardzo prosimy nie poprawiać i nie ulepszać prac młodych artystów. Zachęcamy do stosowania różnych technik, twórczych eksperymentów, choć czasem wystarczą zwykłe kredki lub farby. Inspiracją może być dowolny wiersz klasyków poezji polskiej lub też współczesnych autorów wierszy dla dzieci.

• Format prac dowolny, maksymalnie A2, prac nie należy oprawiać;
• Technika dowolna płaska: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż (poza technikami wyklejanymi bibułą, plasteliną, materiałami sypkimi itp.);
• Każdy uczestnik pracy może złożyć jedną pracę. Ilość nadesłanych prac z placówki: bez ograniczeń – prosimy jednak o wstępny wybór prac przez nauczyciela;
• Prace należy wysłać bądź dostarczyć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2013r.
• Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie:

– imię i nazwisko autora pracy,
– wiek autora,
– tytuł pracy oraz tytuł i autora ilustrowanego wiersza,
– wydrukowany tekst ilustrowanego wiersza,
– imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
– adres szkoły lub placówki, adres mailowy.

KATEGORIE WIEKOWE:

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– do 5 lat
– 6-7 lat

OCENA:

Organizator powoła jury złożone z artystów plastyków, poetów oraz innych doświadczonych osób pracujących z dziećmi, nie będących pracownikami Pałacu Młodzieży – PCE.

NAGRODY:

• Jury przyzna w obu kategoriach wiekowych równorzędne wyróżnienia i nagrody.
Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
• Placówki osób nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomione telefonicznie i/lub mailowo, informacja taka pojawi się również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży – PCE : www.palac.szczecin.pl.

TERMINY I MIEJSCE:

Termin nadsyłania prac: 16.05.2013r. – Pałac Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, Szczecin
Ogłoszenie wyników konkursu: 24.05.2013r.
Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac: 1.06.2013r. podczas cyklicznej imprezy dla dzieci odbywającej się w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

UWAGI KOŃCOWE:

Adres dostarczania prac:

Sekretariat Pałacu Młodzieży – PCE
lub Dział Organizacyjny
al. Piastów 7
70-327 Szczecin
Tel. O91 422 61, 422 52 62 wew. 31 lub 25.
palac@palac.szczecin.pl

Nadesłane prace nie biorące udziału w wystawie będzie można osobiście odebrać do 30.06.2013r. po wcześniejszym skontaktowaniu się z sekretariatem lub koordynatorem konkursu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu Młodzieży – PCE
w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

mis_knut

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/08/konkurs-plastyczny-prosze-panstwa-oto-mis/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google