Browsing Date

8 maja 2013

KONKURSY By On 8 maja 2013

Konkurs fotograficzny dla „amatorów”

  Organizator E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, z kapitałem zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39. “Uczestnik” Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich…

KONKURSY By On 8 maja 2013

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODEGO MUZYKA GDYNIA 2013

  XV  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  MŁODEGO  MUZYKA GDYNIA  2013 pod Patronatem PREZYDENTA MIASTA GDYNI Wojciecha Szczurka ORGANIZATOR: Ognisko Muzyczne „Presto” Lucyna Gawińska WSPÓŁORGANIZACJA:, Klub 3 Flotylli Okrętów w Gdyni TERMIN: 15 CZERWCA 2013 MIEJSCE: Klub 3 Flotylli Okrętów, Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 REGULAMIN 1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i mogą w nim brać udział dzieci i młodzież z pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych z wyłączeniem szkół muzycznych. 2. Konkurs odbywać się będzie w następujących kategoriach:…

KONKURSY By On 8 maja 2013

Art Award 2013. Międzynarodowy konkurs artystyczny

  Rusza 12. edycja konkursu Henkel Art.Award. Polscy twórcy przed szansą wygrania prestiżowego konkursu artystycznego Henkel ogłasza 12. edycję międzynarodowego konkursu artystycznego Henkel Art.Award., kierowanego do twórców z 23 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na główną wygraną, przyznawaną we współpracy z fundacją KulturKontakt Austria oraz wiedeńskim Muzeum Sztuki Współczesnej – mumok, składają się dwie indywidualne wystawy: we wnętrzach mumok oraz w kraju ojczystym laureata, a także nagroda pieniężna w wysokości 7 tysięcy euro. Łączna wartość…

KONKURSY By On 8 maja 2013

KONKURS PLASTYCZNY „PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ” (Szczecin)

  KONKURS PLASTYCZNY „PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ” czyli poezja dla najmłodszych Zasięg: miejski ( Szczecin) REGULAMIN ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji al. Piastów 7, 70-327 Szczecin Tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62 E-mail: palac@palac.szczecin.pl MIEJSCE KONKURSU: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin CELE KONKURSU: • popularyzacja wśród najmłodszych znanych i mniej znanych klasyków polskiej poezji dziecięcej, • uwrażliwienie dzieci na poezję,…