V OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRY NA ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH

Konkurs adresowany jest do instrumentalistów grających na elektronicznych instrumentach klawiszowych. Realizowany jest w dwóch etapach:
I etap – na podstawie nadesłanych nagrań uczestników
II etap – na podstawie przesłuchań uczestników
W I i II etapie uczestnicy prezentują ten sam repertuar. Finał konkursu odbędzie się 23 czerwca 2013 r.

I. Cele
 rozbudzanie aktywności i wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży
 rozwijanie języka muzyki jako drogi do poznania innych ludzi i kultur
 prezentacja i popularyzacja elektronicznych instrumentów klawiszowych
 kształcenie i podnoszenie poziomu artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego
 podnoszenie poziomu nauczania
 upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych
 doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego
 wymiana doświadczeń pedagogicznych

II. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 38
w Bydgoszczy
tel: (52) 363 89 18; 697 912 552 www.38.bydgoszcz.pl

III. Uczestnicy
 udział biorą soliści do lat 19 (decyduje rok urodzenia)
 uczestnicy występują w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria
6 – 9 lat

II kategoria
10 – 12 lat
III kategoria
13 – 15 lat

IV kategoria
16 – 19 lat
 wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną; w przypadku przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z konkursu
 organizator może zmienić kategorie wiekowe lub utworzyć dodatkowe
IV. Termin zgłoszeń
Do 7 czerwca 2013 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OKLADKA

(Visited 15 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/06/v-ogolnopolski-konkurs-gry-na-elektronicznych-instrumentach-klawiszowych/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google