W kwietniu 2013 roku został rozstrzygnięty 22 Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci pod tytułem „Woda: Skąd się bierze woda? Woda jako źródło życia”, zorganizowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) przy współpracy japońskiej Fundacji na rzecz Globalnego Pokoju i Środowiska.

Do wzięcia udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci w wieku od 6 do 14 lat ze wszystkich krajów świata. Z poszczególnych regionów świata na konkurs nadeszło ponad 60 000 prac: z Afryki – blisko 4 000, Ameryki Północnej – ponad 700, Azji i Pacyfiku – blisko 45 000, Azji Zachodniej – 410, Ameryki Łacińskiej i Karaibów – ponad 700.

Z Europy na konkurs nadeszło blisko 10 000 prac uczestników z Albanii, Armenii, Austrii, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Najwięcej prac przesłały dzieci z Polski – w sumie jest ich ponad 3 700. Z Turcji nadeszło 1500 prac, z Chorwacji – ponad 900, Rosji – prawie 600, Rumunii – ponad 400, Ukrainy – ponad 350, Białorusi i Kazachstanu – blisko 300 z każdego kraju, Litwy i Słowacji – ponad 200 z każdego kraju, Hiszpanii – blisko 150. Z pozostałych krajów nadesłano od kilku do kilkudziesięciu prac.

Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 5 czerwca.

Więcej na temat konkursu na stronie www.unic.un.org.pl/dla_mlodziezy/konkurs_2012.php

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/01/podsumowanie-22-miedzynarodowy-konkurs-rysunkowy-dla-dzieci-pod-tytulem-woda-skad-sie-bierze-woda-woda-jako-zrodlo-zycia/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google