Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.
Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich szkół, dzieci i młodzieży z kół w domach kultury, klubach młodzieżowych itp.
1. Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:
• do 6 lat,
• 7 – 9 lat
• 10 – 12 lat,
• 13 – 15 lat,
• 16 – 19 lat
2. Technika prac dowolna.
3. Format pracy A1 (860-610mm). Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
4. Prace należy nadsyłać w sztywnych i płaskich opakowaniach (prac nie należy rolować) do 15.05.2013 r. na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora i zgoda na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.mgokploty.pl w zakładce Eko-Mix.

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swego nazwiska.
8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania prac.
10. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
12. Komisję powołuje Organizator.
14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.
16. Wręczenie dyplomów autorom wyróżnionych prac wraz z okolicznościowymi upominkami oraz publiczną prezentacją wyróżnionych prac nastąpi 8 czerwca 2013 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach. Wszystkie nadesłane prace wyeksponowane zostaną podczas trwania ,,Eko-Mix” na wystawie w Nowym Zamku w Płotach od 7 czerwca 2013 r.

Oświadczenie

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/24/konkurs-plastyczny-eko-mix-2013-jelen-szlachetny-i-jego-otoczenie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 35 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google