Trójmiejska Szkoła Fotografii już po raz szósty ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotografii “Moje Pomorze”.

W tym roku jury w składzie:

  • art. fot. dr Witold Jurkiewicz
  • art. fot. Andrzej Baturo
  • art. fot. Witold Węgrzyn

oceni zdjęcia w czterech kategoriach:
I Ziemia – krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.
II Ludzie – portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; człowiek we wszystkich aspektach swojego życia
III Wydarzenia -polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne, obrzędowość IV Eksperyment twórczy – kreatywne wykorzystanie fotografii.

Jury przyzna następujące nagrody:
1) Grand Prix –. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 1500zł.
2) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową.
2) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci rocznego stypenium na naukę w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej.
4) 4 równorzędne II nagrody – semestralne stypendium na naukę w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej.
5) wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły (Al. Niepodległości 792/6 81-805 Sopot) do 30 kwietnia 2013 – decyduje data stempla pocztowego.

Dziękujemy Patronom Honorowym za sprawowanie opieki nad konkursem

-Marszałkowi Województwa Pomorskiego Panu Mieczysławowi Strukowi,
-Prezydentowi Sopotu Panu Jackowi Karnowskiemu,
-Prezydentowi Gdańska Panu Pawłowi Adamowiczowi,
-Prezydentowi Gdyni Panu Wojciechowi Szczurkowi,
-Prezydentowi Słupska Panu Maciejowi Tadeuszowi Kobylińskiemu,
– Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernardowi Lammkowi,
– Rektorowi Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henrykowi Krawczykowi.
Patronat medialny nad konkursem sprawują:
-Miesięcznik Foto- Kurier,
– Radio Gdańsk
– Szlachetna Fotografia
Nagrody ufundowali :
Trójmiejska Szkoła Fotografii, Wydawnictwo Helion, Szlachetna Fotografia
www.gdynia.pl , www.gdansk.pl , www.sopot.pl , www.slupsk.pl, www.woj-pomorskie.pl, www.pg.gda.pl,
www.ug.edu.pl, www.foto-kurier.pl, www.radiogdansk.pl, szlachetnafotografia.com

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/21/ogolnopolski-konkurs-fotografii-moje-pomorze/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google