Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi od zawsze była i jest ważnym punktem odniesienia dla wszystkich pragnących zajmować się grafiką artystyczną, czy to w Polsce czy zagranicą. Wielu naszych mistrzów i nauczycieli było i nadal jest docenianych na całym świecie, wciąż zyskując międzynarodowe uznanie. Liczne zagraniczne instytucje artystyczne współpracują z naszą akademią, by wymienić Międzynarodowe Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino, Akademie Sztuk Pięknych z wielu miast europejskich takich jak Berlin, Lizbona, Bratysława, Budapeszt, Wilno, Paryż, Burgos czy Malaga. Właśnie z tego kontekstu narodziła się chęć powołania w naszej Akademii Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej, czerpiąc wiedzę z analogicznego doświadczenia, które od 12 lat prowadzi we Włoszech Międzynarodowe Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino.

Letnie Kursy Grafiki Artystycznej adresowane są zarówno do początkujących adeptów grafiki, jak i do doświadczonych artystów. Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci Akademii polskich i zagranicznych, jak również wszyscy twórcy pragnący zapoznać się lub rozwinąć swoją znajomość graficznego warsztatu.
Program kursów zakłada rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych postaw twórczych w dziedzinie grafiki artystycznej. Kursy będą prezentowały tradycyjne formy graficzne, jak i innowacyjne technologie opracowane przez wybitnych grafików. Studenci będą mieli dostęp do świetnie wyposażonych pracowni Katedry Grafiki Warsztatowej. Zakres poruszanych podczas zajęć problemów będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników.

Możliwa będzie realizacja grafik czarno-białych, jak i barwnych. Format będzie każdorazowo uzgadniany z prowadzącymi. Z każdej ukończonej pracy, po zatwierdzeniu przez prowadzącego, zostanie wykonany nakład 4 odbitek, podpisanych i oznaczonych jako odbitki autorskie, z których 2 staną się własnością Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Matryce pozostaną własnością kursantów.

Zajęcia będą sie odbywać w dni powszednie rano od 9 do 13.00, po południu będzie można swobodnie korzystać z pracowni Akademii w godzinach od 15.00 do 18.00 pod opieką asystentów. Dodatkowo, możliwe będzie skorzystanie z warsztatu typograficznego w Muzeum Książki Artystycznej.
W weekendy będą organizowane dla uczestników kursów specjalne wizyty i pokazy, w takich instytucjach kulturalnych, jak Muzeum Sztuki, Miejskie Galerie Sztuki, Muzeum Książki Artystycznej, Muzeum Papieru i Druku, czy Galeria Domku Papiernika w Skansenie Muzeum Włókiennictwa.

Na koniec każdej sesji zostanie wydany certyfikat ukończenia danego kursu.
Minimalna ilość uczestników w każdym kursie to 7 osób, w przypadku nie osiągnięcia tej liczby pojedynczy kurs może zostać odwołany. Maksymalna ilość uczestników na pierwszych czterech kursach to 15 osób natomiast na piątym kursie 20 osób.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach zostanie zamieszczony na stronie WWW.

W przypadku gdy ilość zapisanych uczestników przekroczy maksimum, zadaniem komitetu naukowego będzie selekcja uczestników na podstawie ich CV i dokumentacji artystycznej.

Więcej tutaj

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/18/letnie-miedzynarodowe-kursy-grafiki-artystycznej-od-tradycji-po-innowacje/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 3 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google