Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagielońskiego zaprasza do udziału w studenckim Konkursie Fotograficznym „Głębia Spojrzenia”. Prace konkursowe można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych. Termin nadsyłania prac upływa 5 kwietnia 2013 roku. 

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych, którzy nie zajmują się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Konkursowi towarzyszy hasło: Wszystko istnieje na świecie po to, by znaleźć się na fotografii / Susan Sontag. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach tematycznych:Kategoria I: Z prędkością światła – fotografia newsowa
Kategoria II: Subiektywnie w obiektywie – fotografia publicystyczna
Kategoria III: Jak malowane – fotografia artystyczna

Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie w każdej z kategorii tematycznej. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane, nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie. Warunkiem dopuszczenia zdjęcia do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy w wersji elektronicznej (nagranej na płytę CD), spełniającej następujące warunki techniczne: TIF/PDF 300 DPI, JPG CMYK 300 DPI oraz JPG RGB 72 DPI. Płyty CD należy podpisać tylko pseudonimem uczestnika Konkursu.

Wydrukowane prace konkursowe, płytę CD wraz z elektroniczną wersją prac oraz własnoręcznie wypełnioną i odpisaną przez uczestnika Kartą Zgłoszeniową  należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 5 kwietnia 2013 roku na adres:

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
z dopiskiem: Studencki Konkurs Fotograficzny „Głębia Spojrzenia”.

Regulamin konkursu

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/03/26/glebia-spojrzenia-konkurs-fotograficzny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google