Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza serdecznie na VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Opowieści z morskich fal… wybrzeże Bałtyku”

CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na piękno nadmorskiego krajobrazu oraz  promowanie regionu-wybrzeża bałtyckiego i miasta Gdyni.

KATEGORIE  I  ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
 •  
 • Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:
 1. 7-9 lat
 2. 10-12 lat
 3. 13-16 lat 
 • Każda placówka może zgłosić max 10 prac. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę.
 • Technika i forma prac:

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp. Wymiar papieru :min A3- max B2( 50/70cm).

 

 • Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora:

imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor, nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.

 • Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
 • Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą
  z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem i e-mailem placówki.

 KRYTERIA OCENY PRAC

 • Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.

 

 • TERMINARZ KONKURSU
 • Nadesłanie prac do 10 maja 2013 roku.
 • Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu do końca czerwca.

 Prace należy składać osobiście lub nadesłać do dnia 10 maja 2013 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Tel/fax: (58) 698 86 18, 698 63 02 wew.25
biuro@mdk.gdynia.pl

z dopiskiem:

konkurs plastyczny:„Opowieści z morskich fal…”

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
 • Przewiduje się przyznanie nagród , wyróżnień i dyplomów.
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu, równie na stronie internetowej placówki.
 • Koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca.

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 UWAGI:

Prosimy nie przysyłać prac dzieci młodszych niż wyznaczone kategorie wiekowe. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 7 lat.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/03/19/vii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-opowiesci-z-morskich-fal-wybrzeze-baltyku/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 4 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google