Fotografie!

Przeczytaj wszystkie cztery wiersze i weź udział w konkursie.
Wybierz jeden tekst i stwórz do niego fotografię lub tryptyk fotograficzny!
Organizatorem konkursu jest wrocławskie Stowarzyszenie Młodych Twórców „KONTRAST”. Istniejąca od 2010 roku grupa skupia wokół siebie młodych artystów, dziennikarzy, ilustratorów i fotografów. Ich głównym celem statutowym jest regularne wydawanie miesięcznika publicystyczno- -kulturalnego „Kontrast”. Oprócz czasopisma stowarzyszenie współorganizuje wystawy fotograficzne, prowadzi warsztaty dziennikarskie i patronuje wszelkim, nie tylko kulturalnym, wydarzeniom.

Termin upływa 8 marca 2013 roku. Prace należy wysłać za pomocą formularza zamieszczonego TUTAJ

1.

Różanka tonie w podziemiu – Agnieszka Mirahina

tu jest ołów w cieniach do
powiek kochanie
paliłam za sobą też światło
mój panie
idąc ulicą w jednym porządku prosto
jak strzelił drogowskaz jasny
gwint sfingowany tu jest ołów
żołnierzyku

bo musiałem wychodzić swoją
bezdomność
w domu kultury

 

2.

smukłość – Marta Marciniak

powiśle i po morzu morze naszych życzeń
kiedy siedzisz w łódeczce i wymyślasz nowe
mam na głowie ciernie od nich się nie krzyczy
kiedy czytasz barthesa śmierci ci nie grożą

kiedy czytasz faulknera ktoś zamyka bramę
zwierzęta są głodne i nie pójdą spać znowu
piszesz buczkowskim liżąc sufit ścianę
kiedy czytasz lacana to ktoś biegnie dalej

kiedy czytasz russella jesteś taki piękny
że mam ochotę zacząć czytać razem z tobą
zamiast tego jestem piana wir i męty zamiast
tego jestem grafiką ikoną

kiedy czytasz poetów nic nie jest dokładne
wszystko lata wokół jak najlepszy sen wisła
szumi morzem i wyrzuca lawę zamwiasz wódkę

z piwem zamów razy dwa

 

3.

[Chcę] – Piotr Makowski

 

rozcieńczalnikiem zdjąć z twarzy skórę

nożyczkami dotknąć ust jakbym bawił się szminką

wpleść we włosy martwe palce i obserwować w lustrze

łupież opadający powoli jak świąteczny śnieg

zdjąć z twarzy skórę pozbyć się wszystkich wypukłości

pod powiekami z ust zrobić kolorową wycinankę podobną do tej

[z przedszkola.

 

odsłaniam okno i widzę zimę sprzed roku

albo tę sprzed dwóch lat

śnieg tylko w piaskownicach i na schodach którymi nikt o tej porze

[nie chodzi

zasłaniam okno więc jest jakaś aktywność jest dobrze wszystko

[ponagla i zobowiązuje

 

4.

Kraksa – Katarzyna Fetlińska

Siedzą zaszkleni, oddzielni. On dzierży skrzyni
biegów wyślizgane berło, ona – dama z fretką
przyciśniętą do piersi. Kiwają się głowy rzędu
małych piesków, lazurowym wybrzeżem
nadmorska sosenka, dyndające drzewko

z nutą kadzidła i mirry. Odbija się słońce,
póki z ulgą stwierdzimy, że jednak nie byli
całkiem obcy – na jej udzie powoli zasycha
lepki odcisk ręki. Łudząc drżeniem palców
trwają w przedłużeniu – jej pleców tapicerka,

stóp szlachetne drewno, papieros jak wydech,
konie mechaniczne w piersi. W trzewiach świece,
sprzęgło. Karesy w karoserii. Bezimiennie się
pieszczą, opatrzeni tabliczką: trzy litery, numer.
Co po nich zostało? Licznik kilometrów i kropla

oleju jak łza zapomniana w betonie, dystrybutor
benzyny, zgnieciona butelka i kamienie spod
kół pryskające śmiercią. Nic nie znaczą,
ze strachem zerkając w domniemane lusterko,
za nimi wzbiera śpiew syren, pochyla się drzewo.

Regulamin konkursu

  Regulamin otwartego konkursu poetycko-fotograficznego na wykonanie fotografii lub napisanie wiersza

Sfotografuj wiersz-zwierszuj fotografię

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Twórców „KONTRAST” z siedzibą we Wrocławiu,    ul. gen. Romualda Traugutta 147/14, 50-149 Wrocław.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia sprawnego funkcjonowania Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. Koszty produkcji prac fotograficznych i wierszy w celu ich prezentacji na wystawie pokrywa Organizator.
5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie ewentualne spory między Laureatami, a Organizatorem rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd w mieście, gdzie znajduje się siedziba Organizatora.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii do umieszczonych na stronie konkursu wierszy lub napisanie krótkiego tekstu poetyckiego odnoszącego się do jednej z wybranych fotografii, również znajdującej się na stronie w/w konkursu.
2. W konkursie nie istnieją ograniczenia rodzajowe co do wyboru techniki wykonania zdjęcia, natomiast tekst literacki musi być tekstem poetyckim i mieć charakter wiersza.
3. Uczestnikiem konkursu może być osoba między 17. a 30. rokiem życia, która nie jest zawodowym fotografem lub poetą. Przez to rozumie się osoby,które nie wydały swoich wierszy oraz fotografowie,którzy nie mieli do tej pory zorganizowanej wystawy fotograficznej.
4. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.
5. Zarówno fotografie jak i wiersze oceniane będą przez specjalnie powołane do tego celu Jury, w składzie: Joanna Figarska, Emilia Soboń, Marta Przetakiewicz, Adam Poprawa.
6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:

  • publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej),
  • wykonane na odpłatne zlecenie,
  • realizowane przy udziale członków Jury,
  • do których prawa autorskie należą do innych podmiotów.

8. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, jeśli poprzez nadesłaną pracę narusza cudze prawa autorskie.
9. Jeśli na fotografiach znajdują się osoby trzecie, fotograf powinien mieć ich zgodę na wykorzystanie wizerunku.

 

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając wiersz lub fotografie, autorzy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich tekstów i fotografii przez organizatorów Konkursu na następujących polach eksploatacji: strona internetowa, portale społecznościowe, materiały promocyjne (plakaty, ulotki), na wystawie kończącej konkurs, która odbędzie się w klubie „Firlej”.
3. Autorzy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich wierszy i fotografii na polach eksploatacji wymienionych w punkcie III podpunkt 2. jeśli organizator nie będzie czerpał z ich twórczości korzyści finansowych.
4. Autorzy zrzekają się praw majątkowych do wydrukowanych już prac.
5. Wydrukowana praca przechodzi na własność Organizatora konkursu.

 

IV. ZGŁOSZENIA

1. Prace konkursowe należy nadsyłać przez formularz dostępny na stronie.
2. Format prac: a) wiersze: czcionka Times New Roman, wielkość 12, format pliku doc, odt., docx.; b) fotografie: format pliku jpg., png., wielkość – max. 1920×1080 pikseli.
3. W treści wiadomości należy podać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy) oraz tytuł i nazwisko autora wiersza/fotografii, który był inspiracją do powstałej pracy.
4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedną fotografię albo tryptyk opisujący jeden wybrany wiersz lub jeden wiersz opisujący wybraną fotografię.
5. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
6. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija o północy 8 marca 2013 roku.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 

V. NAGRODY

1. Główną nagrodą w konkursie jest udział w wystawie, która będzie zorganizowana we wrocławskim klubie „Firlej” 27 marca 2013 roku. Wszystkim laureatom konkursu będą wręczone dyplomy.
2. W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, Jury może przyznać nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej konkurs.kontrast-wroclaw.pl w dniu
15 marca 2013 roku.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo i telefonicznie.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/02/19/sofografuj-wiersz-konkurs/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 4 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google