Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury

Międzynarodowy konkurs dla artystów: Hydro Active City

Tematem przewodnim konkursu jest woda. Motyw ten stał się naturalnym źródłem inspiracji do poszukiwania artystycznych prac hydroaktywnych. Projekty hydroaktywne, w naszym rozumieniu, inspirują się wodą w najszerszym zasięgu tego pojęcia – geograficznym, chemicznym, hydrologicznym, literackim czy symbolicznym. Pierwiastek aktywny wymaga od artystów stworzenia prac, które angażują widza, a nie jedynie stawiają go w sytuacji biernego odbioru. W naturalny sposób wpiszą się one w tkankę miejską i ożywią odcinek Gdańska, biegnący wzdłuż kanału rzeki Raduni, zapraszając okolicznych mieszkańców do spacerów w promieniach majowego słońca.

Konkurs skierowany jest do artystów indywidualnych oraz zespołów pochodzących lub rezydujących w krajach nadbałtyckich: Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Zespoły mogą składać się z maksymalnie 3 osób. Mile widziana jest współpraca artystów z badaczami, naukowcami czy technologami.


Autorzy 3 projektów, wybranych przez 5-osobowe międzynarodowe, eksperckie jury, zostaną zaproszeni do ich realizacji (umowa na 2000 EUR brutto). Ponadto Organizator pokryje koszt produkcji zwycięskich prac do kwoty 2000 EUR (brutto), a także zorganizują podróż i pobyt laureatów w Gdańsku, podczas spotkania roboczego oraz wernisażu wystawy wiosną 2013 r. Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w formule tymczasowej w przestrzeni miejskiej Gdańska w maju 2013 r., w wirtualnej galerii na stronie internetowej projektu ART LINE. Możliwa jest również prezentacja w krajach partnerskich.

Termin zgłoszeń: 1 lutego 2013 r.

Konkurs organizowany jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

ART LINE to międzynarodowy projekt artystyczny poruszający zagadnienia przestrzeni publicznej. 14 instytucji artystycznych, muzeów oraz uczelni w Polsce, Szwecji, Niemczech, Rosji i na Litwie połączyło siły i stworzyło wirtualną platformę, dzięki której współpracują na polu sztuki i nauki. Projekt realizowany jest w latach 2011-2013.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/11/30/konkurs-na-projekty-artystyczne-prezentowane-w-przestrzeni-publicznej-hydro-active-city/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google