1 września rozpoczął się  konkurs plastyczno – projektowy. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy mieszkańców Szczecina i okolic, dzieci i dorosłych, amatorów i początkujących projektantów, wszystkich, którzy pragną zmierzyć się z zagadnieniem współczesnego designu czerpiącego inspirację z dziedzictwa kulturowego.

Głównymi celami konkursu jest popularyzacja i przybliżanie typu lokalnej historycznej ceramiki oraz zmotywowanie społeczności lokalnej do podjęcia twórczych działań kreacyjnych.

Naszym zadaniem jest wyłonienie projektów naczynia ceramicznego odpowiadającego na temat konkursu i spełniającego założenia wskazane w regulaminie.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub projektowa, której tematem jest naczynie o charakterze unikatowym, którego stylistyka odwołuje się do XVIII/XIX wiecznego wzornictwa zwanego wtedy „Stettiner Ware”, a dziś również, „białą ceramiką szczecińską”. Zgłoszona praca lub projekt mogą być wykonane w dowolnej technice 2D (rysunek, malunek, grafika, technika własna, rysunek projektowy, wizualizacja, i in.)

Czas trwania konkursu:

01.09.2012 – ogłoszenie konkursu

12.10.2012 – ostateczny termin składania zgłoszeń

19.10.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą mailową lub pocztową, wykonanej samodzielnie pracy projektowej wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w regulaminie konkursu). Udział w konkursie jest nieodpłatny.

REGULAMIN_KONKURSU

karta uczestnika konkursu

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/09/17/konkurs-pt-inspirowane-biala-ceramika-szczecinska/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google