Fotopolis „Miasta Świata”

Temat konkursu dotyczy również miast polskich

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie

Ul Komisji Edukacji Narodowej 6a

59-300 Lubin

Woj. Dolnośląskie

Tel. 076 847 86 64

e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl

www.mdk-lubin.pl

Cele konkursu:

 • stworzenie możliwości prezentacji prac uzdolnionej młodzieży,
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami fotograficznymi,
 • rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz studentów, ich wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • Zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze strony natury

Warunki uczestnictwa:

 • Ø Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów
 • Ø Każdy uczestnik powinien wykonać pracę indywidualną od 1 do 6 fotografii powiązanych ze sobą tematem (w dowolnej technice fotograficznej ). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
 1. 1.    Obraz rzeczywisty
 2. 2.    Obraz przetworzony (w tej kategorii zdjęcie może być tylko bazą, służącą do wykreowania obrazu nierzeczywistego graniczącego z abstrakcją)
 • Ø Format prac:

Praca nie powinna być mniejsza od formatu 20 x 30. Prosimy o dostarczenie prac w formie wywołanych zdjęć oraz w formie elektronicznej (na płycie) w maksymalnej możliwej dla danego aparatu rozdzielczości.

 • Ø Liczba prac: każdą placówkę prosimy o wybranie max 25 najlepszych prac. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: pieczęć placówki, imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki (z numerem telefonu), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczy , że praca została wykonana samodzielnie!
  • Ø Prace należy dostarczyć na w/w adres organizatora.

Informacje ogólne:

1. Kategorie wiekowe:

 • Kat. gimnazjum
 • Kat. liceum
 • Kat. studenci

Informacje dodatkowe:

 • Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 • Werdykt jury jest niepodważalny
 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz  wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
 • Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
 • Dostarczając pracę na konkurs uczestnik:

– wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.
 • Sponsorem nagród w konkursie jest Fundacja Polska Miedź.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Terminy:

 • Dostarczania prac: do 30.11.2012.
 • Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana telefonicznie  do sekretariatów szkół oraz pojawi się na stronie internetowej MDK – www.mdk-lubin.pl
 • Osoba odpowiadająca za konkurs Pani Beata Zioło tel.509 131 343.
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/09/12/miasta-swiata-konkurs-fotograficzny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 1 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google