OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„ANIOŁY SĄ TAKIE…”

Są na świecie Anioły zielone;

One patrzą na mnie ciekawie

i w pośpiechu płoszą motyle,

kiedy biegam boso po trawie.

 

A wesołe Anioły różowe

kiedy piję sok malinowy,

wysyłają do mnie całuski,

sto pomysłów sypią do głowy.

 

Kolorowe Anioły skrzydlate

prosto z nieba niosą nam dary,

bezszelestne i niewidzialne –

ale bez nich świat byłby szary…

Beata Kołodziej

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.

 

CELE KONKURSU:

 • stworzenie możliwości prezentacji prac młodzieży uzdolnionej manualnie,
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi.

 

TEMATYKA:

Własna wizja Anioła wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie.

 

TECHNIKA (do wyboru):

 • prace przestrzenne ( z wykorzystaniem różnych materiałów )
 • techniki graficzne, rysunkowe i malarskie.

 

WARUNKI:

 • Ø każdy uczestnik może przedstawić maximum 2 prace
 • Ø limit prac przysłanych z jednej placówki: do 15
 • Ø nie przyjmujemy prac zbiorowych.

 

UCZESTNICTWO:

Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół.

WIEK UCZESTNIKÓW:

Od 5 do 21 lat

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Do 28.11.2012r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. KEN 6a,

59-300 Lubin, tel.: 76/ 7248923, fax. 76/ 8478664

 

OPIS PRAC:

Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:

Autor:

Wiek:

Placówka, miejscowość, adres, telefon wraz z numerem kierunkowym.

 

WYSTAWA POKONKURSOWA:

Podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów laureatom: 07.12.2012r. godz. 15.00

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Ø prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę,
 • Ø dzieła młodych artystów przechodzą na własność placówki organizującej konkurs,
 • Ø decyzja jury jest niepodważalna,
 • Ø nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Ø sponsorem nagród w konkursie jest Fundacja Polska Miedź
(Visited 49 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/09/12/anioly-sa-takie-konkurs/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google