Centrum Fotografii i Krajoznawczej PTTK, Komisja Turystyki Kolarskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie fotograficznym „Rowerzysta na szlaku”. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 września 2012 roku.

W Konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe. Tematem konkursu jest aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze. Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno białe lub barwne. Zdjęcia powinny być nieoprawione, przygotowane w formie odbitek w formacie 20×30 cm. Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, koniecznie telefon i adres e-mail.

Prace należy przesłać do dnia 15 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Centrum Fotografi i Krajoznawczej PTTK
ul. Wigury 12a
90-301 Łódź
z dopiskiem – Konkurs fotograficzny „Rowerzysta na szlaku”

Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD zawierającą formę cyfrową zgłoszonych zdjęć w pełnej rozdzielczości. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu. Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
prac dla promocji konkursu. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2012 r.

Regulamin konkursu

Źródło: turyzm.edu.pl

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/09/11/konkurs-rowerzysta-na-szlaku/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 1 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google