Białucki Ośrodek Kultury zaprasza do już XII Konkursu Fotograficznego pt. “Lato, lato zostań dłużej”

Konkurs jest imprezą otwartą: dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych, z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią. Przebiega w 2 kategoriach wiekowych: 14 – 18 lat i powyżej 18 lat.

Celem konkursu jest: promocja twórczości fotograficznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych szczególnie  w województwie łódzkim, rozwijanie umiejętności analitycznego obserwowania otaczającego nas świata, uwrażliwienie na piękno przyrody, kształcenie postaw twórczych u osób dorosłych.

 1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, Łódź, ul. Żubardzka 3.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić do  konkursu maksymalnie 3 pojedyncze zdjęcia lub cykl 3 fotografii (ocenianych jako 1 praca) czarno-białych lub barwnych w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Fotografie należy zarejestrować również na płycie CD w rozdzielczości 300 DPI.
 3. Nie będą przyjmowane zdjęcia przetwarzane komputerowo w stopniu zmieniającym ich formę i treść.
 4. Fotografie uczestnik konkursu musi wykonać samodzielnie.
 5. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie  prac pod adres organizatora: BOK „Na Żubardzkiej”, ul.Żubardzka 3, 91-022 Łódź do 28 września 2012 roku /decyduje data stempla pocztowego /. Do fotografii należy dołaczyć oświadczenie: imię, nazwisko, wiek autora, adres do korespondencji, e-mail, telefon; oświadczam że jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs i wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich w celach promocyjnych konkursu w dowolnej formie. Zgadzam się na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Bałucki Ośrodek Kultury według zasad określonych w ustawie z dnia 19.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr. 133/97 poz. 883 ). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie w imieniu uczestnika składają rodzice.
 6. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia oraz wybierze prace do wystawy pokonkursowej.
 7. Postanowienia końcowe: rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 20.10.2012 o  godz. 16.00 w Galerii “Ż” Bałuckiego Ośrodka Kultury “Na Żubardzkiej”.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone prace z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Organizator nie odsyła prac, dyplomów oraz nagród / w wyjątkowych sytuacjach na koszt uczestnika /.
 10. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury, a także wszystkie nośniki elektroniczne z pracami zgłoszone do konkursu.
 11. Pozostałe prace należy odbierać w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47 w terminie od 26.11.2012 do 31.12.2012. Po tym terminie fotografie przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury.

Terminarz: nadsyłanie prac do 28.09.2012 r ; posiedzenie jury 02.10.2012 r; otwarcie wystawy pokonkursowej 20.10.2012 r w Galerii „Ż” BOK „Na Żubardzkiej” w Łodzi, ul.Żubardzka 3; odbiór prac: 26.11.2012 – 26.12.2012 r.

Informacje o konkursie: p. Urszula Issaieff, tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/07/24/xii-konkurs-fotograficzny-lato-lato-zostan-dluzej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google