Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński wraz z  Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie jest współorganizatorem fesiwalu .

W Festiwalu mogą brać udział profesjonalni artyści plastycy, absolwenci i dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz twórcy polscy mieszkający za granicą.

Na Festiwal można zgłosić do 3 prac, wykonanych w dowolnej technice malarskiej, z okresu ostatnich dwóch lat, będących własnością autora. Wymiar dłuższego boku obrazu nie może przekroczyć 150 cm.

Grand Prix – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20 000 PLN
Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 8 000 PLN
Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego
Nagroda rzeczowa Prezydenta Miasta Szczecina
Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków
Nagroda wydawnictwa o sztuce „ARTTAK”
Wyróżnienia i nagrody fundowane

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu powinno zawierać: zdjęcia prac w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300dpi, CMYK, wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia z pełnym opisem prac: tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena, ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną do 500 pkt, oraz dołączony dowód wpłaty 100 zł na konto Organizatora.

Opłata za udział w festiwalu: na konto organizatora : 100 zł

Dokumentację fotograficzną prac można przesyłać do 30 czerwca 2012 r.

Regulamin można pobrać tutaj

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/06/04/xxiv-festiwal-polskiego-malarstwa-wspolczesnego/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google