Browsing Date

4 czerwca 2012

KONKURSY By On 4 czerwca 2012

Konkurs – GINĄCY ŚWIAT ZWIERZĄT AZJI

Organizatorem konkursu jest wrocławskie ZOO. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2012 r. Do udziału w konkursie Orgzniaztor zaprasza dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Uczestnik konkursu ma za zadanie narysować lub namalować przedstawiciela lub przedstawicieli niżej wymienionych gatunków zwierząt z Azji Południowo-Wschodniej: – tygrys sumatrzański, – kanczyl filipiński, – panda mała, – nosorożec indyjski, – żółw świątynny, – wielkook żaglopłetwy (ryba), – krokodyl syjamski, – jeleń Alfreda, –…

KONKURSY By On 4 czerwca 2012

XXIV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński wraz z  Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie jest współorganizatorem fesiwalu . W Festiwalu mogą brać udział profesjonalni artyści plastycy, absolwenci i dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz twórcy polscy mieszkający za granicą. Na Festiwal można zgłosić do 3 prac, wykonanych w dowolnej technice malarskiej, z okresu ostatnich dwóch lat, będących własnością autora. Wymiar dłuższego boku obrazu nie może przekroczyć 150 cm. Grand Prix – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20 000 PLN Nagroda Marszałka…

KONKURSY By On 4 czerwca 2012

KONKURS NA LOGO PROGRAMU „BEZPIECZNY OLSZTYN”

Termin składania prac mija 11 czerwca 2012 r. o godz. 14:00. Organizatorem konkursu jest Gmina Olsztyn – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn”. Prace należy składać w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac. Nagroda główna: 4000 zł Regulamin konkursu Karta zgłoszenia uczestnictwa…