Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne razem ze sklepem Sigma Pro Centrum w najbliższą sobotę 26 maja organizują kolejny plener fotograficzny z plenerowej serii “Xpozycja” pod tytułem “Port”.

Pierwszym plenerem “Xpozycji” był kwietniowy “Berlin”. W plenerze może wziąć udział łącznie 60 osób podzielonych na 2 równe grupy.

I grupa wchodzi przez główną bramę portu przy ul. Bytomskiej (najciekawsze obiekty: Wolny Obszar Celny, magazyny, nabrzeża itp.).

II grupa wchodzi przez Bramę Wałbrzyską (Basen Górniczy, w pobliżu budynku Węglokoksu) (najciekawsze obiekty: wywrotnica wagonów, hałdy, nabrzeża itp.).

Z uwagi na rozległość portu grupy będą jedynie pracować w podanych wyżej rejonach.

Początek dla obu grup: 09:00, koniec 13:00.

Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmuje Przemysław Kulaszewicz (Sigma Pro Centrum) – pkulaszewicz@sigma-procentrum.pl

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko,
– nr dowodu osobistego,
– nr grupy, którą się wybrało,
– nr telefonu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku przekroczenia dozwolonej ilości osób w danej grupie uczestnik zostanie przypisany do pozostałej wolnej grupy. Bezwzględnym wymogiem jest posiadanie kamizelki odblaskowej. Bez niej nie ma możliwości wejścia na teren Portu.

Obiektywy na plener będzie można bezpłatnie wypożyczać ze sklepu Sigma Pro Centrum mieszczącego się przy ul. Krzywoustego 70/1 w sobotę od godziny 7.30 do 8.30.
Zwrot obiektywów po plenerze od godziny 13.30 do 14.30.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/05/24/plener-w-porcie-szczecinskim/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google