Termin nadsyłania prac do 6 czerwca 2012

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Konkurs jest adresowany do twórców komiksów w wieku 17-26 lat, którzy nie publikowali swoich prac w albumach lub czasopismach dostępnych w oficjalnym obiegu.

Pracę konkursową należy zrealizować w konwencji komiksowego wywiadu z mieszkańcem lub mieszkań- cami rodzinnej miejscowości autora. Komiks musi odnosić się do wybranego przez autora, realnie istniejącego miejsca.
Na konkurs należy przesłać zdjęcie wybranego przez autora miejsca oraz maksymalnie trzystronnicowy komiks odnoszący się do tego miejsca.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne:
I nagroda – 3000 zł,
II nagroda – 2000 zł,
III nagroda – 1000 zł.
Jury wybierze 15 osób, które wezmą udział w bezpłatnych warsztatach komiksowych. Warsztaty odbędą się w dniach od 29 czerwca do 8 lipca 2012 r. w Stalowej Woli. Organizatorzy zapewniaja zakwa- terowanie, wyżywienie oraz niezbędne materiały plastyczne.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Regulamin konkursu

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/05/23/oglnopolski-konkurs-komiksowy/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 1 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google