Browsing Date

23 maja 2012

WYNIKI KONKURSÓW By On 23 maja 2012

Podsumowanie konkursu fotograficznego i plastycznego PTSM

26 maja 2012 roku podczas Wojewódzkiego Zlotu  Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych pt. “Razem z Mamą” nastąpi podsumowanie, wręczenie nagród oraz prezentacja prac konkursu fotograficznego, rysunkowego i malarskiego pt. „Piękno przyrody i architektury Szczecina oraz najbliższej okolicy”  Miejsce: Boisko Publicznej Szkoły Podstawowej „Na Głębokim”, ul. Jaworowa 41 Sponsorami nagród są: Wydawnictwo „G+J” wydające  pod brandem National Geographic, które ufundowało dla laureatów zestaw przewodników z serii “Polska Lista Przebojów Wydawnictwo Walkowska, które…

KONKURSY By On 23 maja 2012

Konkurs – Mazda Design 2012

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 czerwca 2012 r. Organizatorem konkursu jest Grupa ESKADRA Sp. z o.o. Przyrzekającym nagrody jest Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W konkursie mogą brać udział architekci, designerzy, a także amatorzy projektowania. Uczestnik kon- kursu musi być osobą pełnoletnią. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować projekt graficzny w jednej lub dwóch z niżej wymie- nionych kategoriI: 1. Przestrzeń Miejska – projekt funkcjonalnego parkingu miejskiego…

KONKURSY By On 23 maja 2012

ROOKIE konkurs na najciekawszy projekt artbooka

Konkurs trwa do 10 czerwca 2012 r. Organizatorami konkursu są Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu oraz Wydawnictwo Morava. Konkurs skie­ro­wany jest do arty­stów, gra­fi­ków i wszyst­kich pasjo­na­tów sztuki i lite­ra­tury, bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych. Pracę konkursową można wykonać indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować książkę – artbooka. Organizatorzy piszą: Celem kon­kursu jest wyło­nie­nie autorskiego pro­jektu art­bo­oka oraz popu­la­ry­za­cja i pro­mo­cja wsze­la­kich autor­skich publi­ka­cji książ­ko­wych. Artbook zesta­wia i integruje oglą­da­nie i czy­ta­nie, to co wizu­alne z tym…

KONKURSY By On 23 maja 2012

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMIKSOWY

Termin nadsyłania prac do 6 czerwca 2012 Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Konkurs jest adresowany do twórców komiksów w wieku 17-26 lat, którzy nie publikowali swoich prac w albumach lub czasopismach dostępnych w oficjalnym obiegu. Pracę konkursową należy zrealizować w konwencji komiksowego wywiadu z mieszkańcem lub mieszkań- cami rodzinnej miejscowości autora. Komiks musi odnosić się do wybranego przez autora, realnie istniejącego miejsca….

KONKURSY By On 23 maja 2012

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. Konkurs przeznaczony jest dla Młodzieżowych Domów Kultury, które mogą zgłaszać prace wykonane przez dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Organizator konkursy pisze: Już po raz drugi proponujemy zagłębić się w świat bajek, z których można czerpać pożyteczną wiedzę oraz nieograniczone wartości… Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Baśnie, bajki, bajeczki”. Prace konkursowe można wykonać w następujących technikach: rysunek, malarstwo, grafika artystyczna (komputerowa, linoryt,…