Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Termin zakończenia konkursu: do czasu jego odwołania

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.

Koncepcja projektowa powinna w pełni prezentować oblicze nowego obiektu zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, tzn. ukazywać dialog nowej kubatury z zastanym otoczeniem, wpasowanie w istniejącą tkankę miejską, w tym przede wszystkim relację elewacji frontowej z pierzeją ulicy, wzajemne oddziaływanie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, wyreżyserowanie doznań użytkowników przypisane do danej strefy obiektu, konsekwencję w utrzymaniu niezależności działania poszczególnych bloków funkcjonalnych dedykowanych ambasadzie oraz wydziałowi konsularnemu, a ponadto świadczyć o uwzględnieniu w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi pierwiastek niepowtarzalności i oryginalności podkreślający wyjątkowość i wysoką rangę obiektu.
Przedmiotem konkursu jest graficzne i pisemne opracowanie zawierające koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektonicznych architektoniczno-budowlanych budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z Wydziałem Konsularnym przy ulicy Unter den Linden 70/72.

Koncepcja obiektu (budynku lub zespołu budynków) powinna zaspokajać wszystkie potrzeby wyszczególnione w założeniach i wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego oraz wskazywać rozwiązania projektowe gwarantujące osiągnięcie optymalnego wskaźnika ekonomiczności budowy i użytkowania nowej siedziby przy jednoczesnym zachowaniu założonego wysokiego standardu. Rekomendowane jest tym samym zastosowanie w projekcie nowoczesnych, przyjaznych środowisku i energooszczędnych technologii.

Projekt powinien obejmować teren Ambasady RP w Berlinie.

Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę charakter i rangę miejsca lokalizacji, jak również ograniczenia i wymagania wynikające w szczególności z:
– Rozporządzenia w sprawie zewnętrznego ukształtowania obiektów budowlanych położonych przy ulicy Unter den Linden, na Wyspie Muzeów (Museumsinsel) oraz na placu Gendermenmarkt (Rozporządzenie w sprawie zabudowy Centrum Historycznego) z dnia 21 sierpnia 2009 r. (GVBI [Dziennik Ustaw i Rozporządzeń] str.692);
– założeń i wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego;
– planu zabudowy kwartału ulic Dorotheenstrase, Schadowstrasse, Unter den Linden oraz Wilhelmstrasse.

Uczestnik konkursu, którego praca uzyska I nagrodę, otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
a) I nagroda -150 000,00 PLN – dla Uczestnika, którego praca uzyska I nagrodę;
b) II nagroda – 100 000,00 PLN,
c) równorzędne wyróżnienia w liczbie nie więcej niż 2 w wysokości 50 000,00 PLN każda, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.

Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2012 r.
Nagrody: I nagroda: 150 000 zł
Źródło: link

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/04/16/konkurs-koncepcja-architektoniczna-ambasady-rp-w-berlinie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google