Konkurs zakończy się […] [fergcorp_cdt_single date=”2012/05/30″]

Koło Naukowe Studentów Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. “Człowiek ukryty”, którego celem jest próba znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia między takimi dziedzinami ludzkiej aktywności jak filozofia i fotografia. Połączenie myśli wraz z jej praktyczną egzemplifikacją w postaci obrazu (w tym wypadku fotografii) ma być próbą stworzenia dzieła z pogranicza nauki oraz sztuki.

W konkursie mogą wziąć udział studenci polskich szkół wyższych wszystkich trybów i stopni oraz studenci studiujący na polskich uczelniach, w wieku od 18 do 35 roku życia.

Prace można nadsyłać od 17.04.2012 roku do 30.05.2012 roku.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: „zdjęcie pojedyncze” oraz cykl (do pięciu fotografii).

Fotografie należy nadsyłać na adres e-mail:

zgloszenia@czlowiekukryty.pl

Wszystkie fotografie nagrodzone lub wyróżnione w konkursie wezmą udział w pokonkursowej wystawie.

Organizatorzy przewidują, że autorzy prac nagrodzonych w konkursie otrzymają nagrody.

Informacje na temat nagród zostaną podane przez Organizatorów na stronie internetowej konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną podane 15 czerwca 2012 roku, na stronie internetowej (www.czlowiekukryty.pl). Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni również droga e-mailową.

Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Termin i miejsce wystawy zostaną podane przez organizatorów na stronie internetowej.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/04/16/konkurs-czlowiek-ukryty/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 2 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google