Oddział zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie, zaprasza do VI edycji konkursu fotograficznego, rysunkowego i malarskiego “Piękno przyrody i architektury Szczecina oraz najbliższej okolicy” 

1. Tematem konkursu jest popularyzacja krajobrazów miejskich i leśnych oraz obszaru architektury miasta Szczecina i najbliższej okolicy.

2. Organizatorem konkursu jest: oddział zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie.

3. Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań poznawczych pięknem przyrody

– promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych i plastycznych uczestników

– uwrażliwienie na postrzeganie niecodziennych zjawisk przyrody i elementów

architektury.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek wychowawczych.

5. Każdy z uczestników może nadesłać nie więcej niż 3 fotografie o wymiarach A4 lub A5, a rysunki i prace malarskie w formacie A3. Fotografie , rysunki i obrazy malarskie mogą być wykonane dowolną techniką a na odwrocie powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, tytuł oraz nazwisko opiekuna.

6.Prace obramowane w „passpartou” należy przesłać lub osobiście dostarczyć do godz. 15.00 do dnia 27  kwietnia 2012 roku do biura PTSM.

Adres biura:  PTSM  70-467 Szczecin ul. Monte Cassino 19a

7. Prace muszą być wykonane samodzielnie.

8. Wszystkie prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a wyróżnieni autorzy  otrzymają nagrody i upominki  26maja 2012 w czasie Wojewódzkiego Zlotu  SKKT – PTSM w Publicznej Szkole Podstawowej „Na Głębokiem” w Szczecinie przy ul. Jaworowej 41.

9. Nadesłane do konkursu prace staną się własnością organizatora i będą  prezentowane w schroniskach młodzieżowych woj. zachodniopomorskiego.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/21/konkurs-piekno-przyrody/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google