Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wraz z  Biurem Architekta Miasta i Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi, ogłasza konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego tramwajowego przystanku przesiadkowego w centrum miasta.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego tramwajowego przystanku przesiadkowego, zlokalizowanego na największym węźle miejskiej komunikacji szynowej w Łodzi. Przystanek jest centrum przesiadkowym systemu komunikacji miejskiej, umożliwiającym łatwe i sprawne przesiadanie się na wszystkich liniach, na dwóch głównych kierunkach: północ- południe (trasa Łódzkiego Tramwaju Regionalnego) i wschód zachód (trasa WZ).
Tramwajowy przystanek przesiadkowy zlokalizowany będzie w ciągu alei Mickiewicza, między ulicami Piotrkowską i Kościuszki w obszarze ścisłego Śródmieścia Łodzi, w otoczeniu gęsto zabudowanego miasta, którego estetyka wyraża się w architekturze historycznego eklektyzmu i secesji. Jego wygląd powinien zatem korespondować z tym wymagającym kontekstem na zasadzie dialogu, wzbogacając historyczną tkankę miasta współczesnym językiem projektowym, inspirowanym historycznym charakterem śródmieścia Łodzi. Założeniem projektowym jest przekrycie całości przystanku zadaszeniem, którego powierzchnia ma być zaprojektowana z materiałów przeźroczystych. Nie przewiduje się zadaszenia nad przejściami dla pieszych przy ul. Piotrkowskiej i al. Kościuszki.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

09.03.2012 r. – ogłoszenie konkursu przez Zarząd Dróg i Transportu;

do 30.03.2012 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków – zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z kartą identyfikacyjną;

do 11.04.2012 r. – termin składania pytań w formie pisemnej dotyczących regulaminu konkursu;

do 16.04.2012 r. – opracowanie odpowiedzi na pytania oraz niezwłoczne przesłanie ich uczestnikom konkursu;

do 15.05.2012 r. do godz. 15.00 – składanie prac konkursowych;

25.05.2012 r. – zakończenie prac sądu konkursowego – ogłoszenie wyników konkursu ;

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zawarty jest w regulaminie konkursu.

Nagrody

I miejsce – 25 tys. zł

II miejsce – 15 tys. zł

III miejsce – 10 tys. złotych.
Szczegółowy opis  konkursu zawarty jest w regulaminie.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 i 4
Załącznik nr 5

Źródło

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/21/konkurs-architektoniczny-przystanek-w-lodzi/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google