Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie na projekt maskotki dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Do udziału w konkursie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych
– w szczególności szkół plastycznych, a także studentów oraz absolwentów wszystkich uczelni, w szczególności wydziałów: wzornictwa, projektowych i artystycznych.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu maskotki, kojarzącej się
z działalnością Uczelni.

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest wdrożenie maskotki do produkcji dla celów promocyjnych WSZOP. Autor najlepszej pracy otrzyma również nagrodę pieniężną:3.000 zł brutto.

Na prace czekamy do 30 kwietnia 2012 r. do godziny 16:00. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą
(decyduje data wpływu do siedziby WSZOP) na adres:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt maskotki WSZOP”.

Szczegółowy regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie www.wszop.edu.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Cichy
Dział Promocji i Rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
e-mail: acichy@wszop.edu.pl
tel.: 32 355 97 76

Żródło i szczegóły: tutaj

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/20/konkurs-na-projekt-maskotki/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google