Nazwa: IV Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno–Politycznego 2012Organizator: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Termin: 31 maja 2012

Cel projektu:

Przegląd twórczości sztuki plakatu zaangażowanej w życie społeczne i polityczne regionów i kultur z różnych stron świata, szczególnie dotyczącej zagadnień związanych z tematyką praw człowieka we współczesnym świecie.

II Główny organizator:

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

III Miejsce i czas realizacji:

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ul. Legionów 11
luty-listopad 2012. Otwarcie pokonkursowej wystawy planowane jest na wrzesień/październik 2012r.

IV Opis projektu:

W roku 2012 odbywa się czwarta edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, organizowanego przez Fundację na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Pomysłodawcą i spiritus movens całego przedsięwzięcia jest Paweł Warchoł – oświęcimianin, artysta grafik, rysownik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień. Paweł Warchoł pełni również funkcję kuratora biennale.

I Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego odbyło się w roku 2006 z okazji Jubileuszu 20-lecia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Ogromne zainteresowanie z jakim spotkała się pierwsza edycja konkursu (napłynęło wówczas 390 prac blisko 200 autorów z ponad 20 krajów świata) skłoniło organizatorów do kontynuowania przedsięwzięcia.
II Międzynarodowe Biennale w roku 2008 cieszyło się równie wysokim zainteresowaniem. W konkursie udział wzięło 173 autorów z 18 państw (Białoruś, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Węgry, Iran, Japonia, Korea Pd., Makau, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Taiwan, Turcja, USA, Wielka Brytania). Nadesłano 342 plakaty. Do udziału w biennale zakwalifikowano 70 prac. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbyło się 17 października 2008 w MDSM. W towarzyszącym imprezie panelu dyskusyjnym uczestniczyli: prof. Tadeusz Grabowski oraz zaproszeni goście m.in. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Sepioł i Konsul Generalny RFN w Krakowie dr Thomas Gläser.
W III  Biennale w roku 2010 uczestniczyło 101 autorów z 17 krajów (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czechy, Estonia, Niemcy, Wielka Brytania, Iran, Litwa, Meksyk, Korea Południowa, Polska, Rosja, Serbia, Taiwan, Ukraina, USA). Z nadesłanych 226 plakatów do udziału w wystawie zakwalifikowano 74.

Wszystkie pokonkursowe wystawy prezentowane były w MDSM oraz innych ośrodkach wystawienniczych, m. in. Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Galerii Epicentrum MOKSiR w Chełmku. Obu edycjom biennale towarzyszyło wydanie trójjęzycznego (polsko-niemiecko-angielskiego) katalogu, prezentującego wszystkie nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace.


W roku 2011 odbyły się dwie prezentacje podsumowujące trzy dotychczasowe edycje biennale. Pierwsza z nich, zorganizowana w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w dniach 12 maja – 8 czerwca 2011r., objęła niemal wszystkie plakaty zakwalifikowane przez jury trzech konkursów.
Kolejna ekspozycja miała miejsce w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (29 listopada – 2 grudnia 2011 r.) i była jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszu 25-lecia MDSM, przypadającego w roku ubiegłym. W Brukseli zaprezentowane zostały najlepsze prace trzech edycji biennale – łącznie 41 plakatów. Wystawie towarzyszył polsko-niemiecko-angielsko-francuski katalog, zawierający wszystkie eksponowane prace. Wystawę otworzył Edward McMillan-Scott, wiceprzewodniczący PE. Wernisaż poprzedził panel dyskusyjny pt: Jak ożywić dyskusje o prawach człowieka? z udziałem Róży Thun, posłanki do PE, Nicolasa Bergera, dyrektora Amnesty International European Institutions Office oraz dr Alicji Bartuś, przewodniczącej Zarządu Fundacji na rzecz MDSM. Rozmowę moderował Leszek Szuster.
W roku 2012 odbywa się czwarta edycja biennale. Wzorem lat ubiegłych, linią przewodnią IV biennale są zagadnienia związane z tematyką praw człowieka we współczesnym świecie i przebiega ono pod hasłem: Twórczo dla praw człowieka. Przewodniczącym Jury tej edycji został Klaus Staeck, prezydent Akademie der Künste z Berlina.


REGULAMIN KONKURSU:

IV Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego odbędzie się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Polska) jesienią 2012 r. Dom powstał w 1986 roku z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w Berlinie. Jest miejscem spotkań młodzieży z całego świata, prezentacji sztuki współczesnej, szerokiej wymiany poglądów oraz platformą dyskusji politycznych.
Wybór plakatów z I, II i III Biennale był prezentowany w wielu wystawach w kraju i za granicą m. in.: w Galerii CKŻ w Krakowie, Galerii “Szyb Wilson” w Katowicach i Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Warunki uczestnictwa:

1. W IV MBPSP mogą wziąć artyści plastycy, absolwenci akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studenci ostatniego roku tychże uczelni, którzy zastosują się do niniejszego regulaminu.
2. Plakaty, zaopatrzone w nalepkę wraz z kartą zgłoszenia oraz płytą CD/DVD należy wysłać do 31 maja 2012 roku na adres: MDSM Oświęcim, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim, Polska z dopiskiem IV Biennale Plakatu. Dodatkowe informacje i pytania prosimy kierować na adres elektroniczny biennale@mdsm.pl
3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 plakaty w postaci wydruku cyfrowego lub w formie druku offsetowego, serigraficznego z naklejonymi z tyłu pracy naklejkami informacyjnymi; maksymalny rozmiar plakatu: 100 x 70 centymetrów. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa oraz reprodukcje plakatów na CD/DVD w formacie tiff lub jpg.
Karta uczestnictwa i naklejki na plakat nie muszą być oryginalne, mogą być kopiowane, kserowane – wzór do pobrania na stronie www.mdsm.pl
4. Plakaty należy przesyłać w tubach. Przesyłka powinna być starannie zapakowana, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Koszt przesyłki do MDSM pokrywają uczestnicy. Na przesyłce wysyłanej z zagranicy powinien być umieszczony napis: NO COMMERCIAL VALUE. Prace nie zakwalifikowane na wystawę należy odebrać w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu do końca sierpnia 2012. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.
5. Prace artystów zakwalifikowane na wystawę będą reprodukowane w katalogu.
6. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność MDSM i będą eksponowane na wystawach w kraju i zagranicą.
7. Nadesłanie plakatów na Biennale upoważnia organizatorów do reprodukowania i publikowania plakatów w celach promocyjnych, informacyjnych dla potrzeb wystawy i promocji biennale bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego.
8. Nagroda główna w wysokości 5.000,- zł, II nagroda w wysokości 2.000,- zł, III nagroda w wysokości 1.000,- zł i 5 honorowych wyróżnień przyznane zostaną przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Klausa Staecka, Akademie der Künste, Berlin.
9. Poza nagrodami regulaminowymi przewiduje się możliwość przyznania nagród fundowanych.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/14/konkurs-tworczo-dla-praw-czlowieka/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google