Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza do V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego – Światło Wieczorową Porą”.

Temat konkursu

Motywem przewodnim konkursu jest ciekawa „gra” świateł i cieni w porze od zmierzchu do świtu uchwycona na fotografii. Światło może być sztuczne, naturalne lub jedno i drugie. Tematyka fotografii jest dowolna.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 24 roku życia.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I  kategoria – do 16 lat

II kategoria – od 17 do 24 lat

 1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 zdjęcia, zdjęcia mogą być niezależne, bądź stanowić zestaw.
 3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych (czarno-białych lub barwnych) prac fotograficznych.
 4. Format zdjęć: 20 x 30 cm; 20 x 25 cm.
 5. Zdjęcia z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej

ul. Pułaskiego 38

95-200 Pabianice

z dopiskiem: „Światło wieczorową porą”

 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na potrzeby konkursu. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu przez podpisanie takiej zgody w formie oświadczenia na karcie zgłoszenia.
 2. W konkursie będą oceniane tylko i wyłącznie prace które zostały przesłane do dnia 9 kwietnia 2012 i tylko tych autorów, którzy prześlą wypełniony formularz wraz z podpisanym oświadczeniem.

Każda fotografia powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko autora
 2. Tytuł zdjęcia umieszczony na odwrocie w górnym, lewym rogu.
 3. Informacje jeśli zdjęcie jest częścią zestawu (reportażu).

Nagrody i inne ustalenia

 1. Nadesłane zdjęcia nie będą odsyłane oraz przechodzą na własność organizatora.
 2. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez niezależne jury.
 3. Informacja o wynikach konkursu ukaże się do 27 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej organizatora www.mdk-pabianice.pl .
 4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 5. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 8 maja 2012 o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.

Karta zgłoszenia do pobrania w formacie .pdf i .doc

konkurs_fotograficzny_karta_zgloszenia.pdf

konkurs_fotograficzny_karta_zgloszenia.doc

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/08/v-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-swiatlo-wieczorowa-pora/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google