Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza do Europejskiego Konkursu Plastycznego “Człowiek w ruchu”

Cel Konkursu

Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkch formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności – zarówno uprawiane jaki obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.

Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.

Organizator oczekuje  jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.

Uczestnicy

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat

Warunki konkursu

Format prac max A3

Prace powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej:

■        Malarstwo

■        Rysunek

■        Grafika

Jeden autor może nadesłać jedną pracę.

Jeden nauczyciel może przedstawić maks. 20 prac swoich podopiecznych.

Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

Prace muszą posiadać wypełnioną kartę informacyjną przyklejoną z tyłu pracy, która jest dostępna na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.

 

Prace bez wypełnionej i przyklejonej karty informacyjnej nie będą brały udziału w konkursie.

Prace należy nadsyłać do dnia 10 maja 2012 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach ul. Pułaskiego 38 95-200 Pabianice

 Rozstrzygnięcie konkursu

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 8 czerwca 2012o godz. 18:00  w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.

Lista laureatów będzie podana na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl od dnia 21 maja 2012.
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody, wyróżnienia i wyróżnienia honorowe.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. >       Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/08/europejski-konkurs-plastyczny-czlowiek-w-ruchu/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 17 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google