Goleniowski Dom Kultury zaprasza na XXII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color – Art, który organizowany jest pod patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO.
Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w  Goleniowskim Domu Kultury, w siedzibie Teatru Brama w Goleniowie oraz w przestrzeni miejskiej.

Tematem festiwalu jest:   „ DZIECIŃSTWO”

Festiwal przebiegać będzie w grupach wiekowych;


KATEGORIA : MALARSTWO
I grupa –   do lat 7 oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
II grupa –  uczniowie klas IV-VI oraz  klas gimnazjalnych
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

 

KATEGORIA : GRAFIKA
I grupa –   do lat 7 oraz uczniowie klas I-III SP
II grupa –  uczniowie klas IV-VI oraz  klas gimnazjalnych
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

KATEGORIA: INNE FORMY – plakat, rzeźba, fotografia, projekty street – art,  video – art.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

 Harmonogram realizacji Festiwalu:
Nadsyłanie prac do dnia              –     10.04.2012 (decyduje data stempla pocztowego)

Posiedzenie Jury dnia                   –      17.04.2012

Kontakt z laureatami , wysyłanie zaproszeń  do dnia    –     30.04.2012

Finał Festiwalu  :  Pobyt laureatów w Goleniowie,  warsztaty artystyczne, wycieczka, akcja plenerowa

w dniach:  –    31.05- 3.06.2012

Wystawa festiwalowa do dnia      –     31.08.2012

Nagrody stanowią:

 • Zaproszenie laureatów do Goleniowa na Finał Festiwalu wraz z opiekunami oraz pokrycie kosztów ich pobytu i udziału w imprezach objętych programem.
 • Nagrody finansowe przyznane przez Jury.
 • Tytuł GRAND PRIX – przyznany najlepszej pracy Festiwalu wraz z nagrodą finansową.


 •  Pula pieniędzy przeznaczonych na nagrody wynosi 10 tysięcy  złotych.

Dodatkową nagrodą dla najlepszej pracy malarskiej z terenu  powiatu goleniowskiego będzie namalowanie jej w  powiększeniu do rozmiaru 30 m2 podczas Akcji „Malowanie Świata” i           eksponowanie w przestrzeni miejskiej przez 12 miesięcy.

     Uwaga!

Koszty przyjazdu na Festiwal laureaci pokrywają we własny   zakresie.  Prace ocenia i nagrody przyznaje Jury festiwalowe powołane przez  Goleniowski Dom Kultury.
Składowi Jury przewodniczyć będzie Leszek Żebrowski – profesor  nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent Wyższej  Szkoły Sztuk Plastycznych Gdańsku na wydziale projektowania           graficznego, laureat ponad 30 nagród na festiwalach krajowych oraz międzynarodowych. Fascynat i twórca rysunku, malarstwa,  scenografii oraz filmu. Najbardziej znany jako autor ponad 360          plakatów wydanych drukiem.

Miejsce wystaw:

 1. Galeria „Przy Scenie” ul. Słowackiego 1 – Goleniowski Dom Kultury, Teatr Brama – Goleniów, Zielona Droga 9, przestrzeń miejska.

Uwagi organizacyjne: 

 • Prace przesłane na  Festiwal przechodzą na własność organizatora.
 • Goleniowski Dom Kultury nabywa praw do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na Festiwal.
 • Prace w twardych opakowaniach uniemożliwiających ich zniszczenie należy nadsyłać na adres:

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90
e-mail: colorartgoleniow@gmail.com
www.gdk.goleniow.pl

 Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez Jury (dotyczy malarstwa i grafiki )

 1. Wymiary prac do wyboru (dotyczy malarstwa i  grafiki):
  format A4 – 21 cm x 30 cm
  format A3 – 30 cm x 42 cm
  format A2 – 42 cm x 60 cm
 2. Dane o autorze muszą być bezwzględnie umieszczone na  odwrocie pracy i zawierać: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres placówki, , e-mail, nr telefonu, rok 2012.
 3. W kategorii inne formy organizator nie narzuca rozmiarów i formatów prac.

Do załączonych prac należy dodać wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeń.

Nagrody finansowe nie odebrane w trakcie Festiwalu (do dnia  3.06.2012 roku) przepadają na rzecz Organizatora.

Dyplomy nie odebrane przez laureatów Festiwalu zostaną przesłane pocztą.  Dyplomy uczestnictwa w Festiwalu zostaną przesłane pocztą.

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/06/xxii-miedzynarodowy-festiwal-sztuki-pieknej-color-art/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google