Browsing Date

25 lutego 2012

KONKURSY By On 25 lutego 2012

Konkurs foto “Tajemnice Lasu”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Kolbudy oraz Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Fotografików zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Tajemnice Lasu”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, a termin zgłaszania prac mija 20 października 2012 roku.