Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej  w Radomiu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VI Ogólnopolskich Biennale Plastyczno – Fotograficznych.

Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących do założonej tematyki realizacji plastycznych i fotograficznych, które posłużą do stworzenia kolekcji i wystaw towarzyszących aktywnym działaniom na rzecz ochrony autentycznej przyrody naszej planety.

Realizując zadania kompozycyjne, autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki natury, nauczą się ją szanować, jednocześnie zwrócą uwagę na jej olbrzymi potencjał inspiracyjny dla wszelkich poczynań artystycznych, walory estetyczne służące człowiekowi.

Ocenie Jury Biennale podlegają:

–          Prace plastyczne : malarstwo, rysunek (format min. A-3),  grafika warsztatowa (bez limitu formatu), grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2), mono- i politypia  (bez limitu formatu), zrealizowane technikami trwałymi .

–     Prace fotograficzne barwne i czarno-białe  o formacie minimalnym 15 x21 cm( wyłącznie oryginalne ! ).

Kategorie wiekowe:

I –  do 7 lat,   II  – szkoły podstawowe,   III – gimnazja,   IV – szkoły  średnie i wyższe.

Górna granica wieku uczestników wynosi 21 lat.

Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):

–  grupa wiekowa autora – wiek autora – imię i nazwisko autora – adres autora – tytuł pracy –

–  imię i nazwisko opiekuna artystycznego – nazwa i adres macierzystej placówki ( nie do –

tyczy zgłoszeń indywidualnych).

Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty !

Uczestnicy Biennale winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych prac przed uszkodzeniami mechanicznymi. Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane  – nie będą oceniane przez Jury !

Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach.

 Terminy i miejsce

Organizator przewiduje następujący terminarz Biennale :

1 . V.  2012       – termin dostarczenia prac Organizatorowi.

5 -11. V. 2012   – obrady Jury Biennale.

20 -31. V. 2012 – powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury.

16.VI . 2012     – uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej .

 

Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2012 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,   ul. Daszyńskiego  5   26-600 Radom

 Nagrody 

Organizator powoła Jury Biennale złożone z artystów plastyków, artystów fotografików, nauczycieli przedmiotowych, teoretyków edukacji artystycznej oraz specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska . Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które w formie rzeczowej otrzymają laureaci Biennale.

Organizator przewiduje wydanie katalogu Biennale, który otrzymają laureaci i ich opiekunowie.

  1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością Organizatora.
  2. Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac,

jak też dane osobowe jej autora w związanych z Biennale wydawnictwach i statystykach .

  1. Laureaci Biennale przyjeżdżają na jego podsumowanie na własny koszt.
  2. Wszelkich związanych z Biennale informacji udziela jego Kurator,

art.plastyk  Jan Andrzej Jasiński  w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu. Telefon kontaktowy :  48 – 3647235 (pon.,śr.,pt. 16.00-19.00) Fax   48 – 3647235, oraz tel.kom. 605520701. www.mdk.radom.pl                                         email  mdk.dyrekcja @ wp.pl

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/02/22/vi-ogolnopolskie-biennale-plastyczno-fotograficzne/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google