Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim organizuje konkurs na logo KALF, które służyć będzie do identyfikacji wizualnej Kamieńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu.

Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki: