18 lutego br. o godz. 12.00 w Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbędzie się uroczyste podsumowanie oraz wernisaż prac konkursowych VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Poezja w obrazach – wiersze poetów polskich” Organizatorami konkursu są: