Już po raz drugi redakcja serwisu dCamera.pl oraz Wydawnictwo GALAKTYKA zapraszają miłośników fotografii do udziału w konkursie „Foto Galaktyka”. Tym razem na uczestników czeka pięć edycji i pięć tematów, a tym samym do wygrania jest pięć nowości wydawniczych Galaktyki. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących, a termin zgłaszania zdjęć mija 18 marca 2012 roku.

Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia pięciu fotografii konkursowych – po jednej na każdą edycję. Temat każdej edycji nawiązuje do książki która jest nagrodą i są to:

I edycja, temat DETAL. Fotografie na ten temat mogą ukazywać detal w dowolnym ujęciu, w architekturze, przedmiocie, portrecie lub krajobrazie. Chodzi o ukazanie w ciekawym ujęciu piękna elementów zazwyczaj niedostrzeganych. Fotografie do tej edycji można zgłaszać do 20 listopada 2011 roku, a na 4 laureatów czekają ksiązki „Szukając zdjęcia” autorstwa Phila Malpas,

II edycja, temat PRZEDMIOT. W tej edycji zachęcamy uczestników do interesującego przedstawienia przedmiotów codziennego użytku, produktów konsumpcyjnych i rzeczy z naszego otoczenia. Spróbujcie wykorzystując światło i budując ciekawy nastrój ukazać wybrane elementy w najbardziej oryginalny sposób. Zdjęcia z tej edycji przyjmowane będą do 15 grudnia 2011 roku, a na zwycięzców czekają 4 książki „Fotografia produktowa”, której autorem jest Eberhard Schuy,

III edycja, temat KONTRAST. Pokażcie nam kontrasty w dowolnym ujęciu – kontrasty kolorów, nastrojów, zachowań, Spróbujcie odnaleźć w swoim otoczeniu przykłady kontrastów i ukażcie je w ciekawy sposób. Prace do tej edycji można przesyłać do 15 stycznia 2012 roku, a nagrodami są 4 książki „Ekspozycja bez tajemnic – nowe wydanie” Bryana Petersona.

IV edycja, temat OWOCE NATURY. Nagrodą w tej edycji jest bestseller wydawnictwa Galaktyka – książka „Fotografia aktu”, której autorami są Roger Hicks, Frances Schultz, Steve Luck. Temat prosimy potraktować dosłownie. Od prac w tej edycji oczekujemy zmysłowego i apetycznego ukazania owoców i warzyw – praca nad światłem i klimatem z pewnością będzie dobrym wstępem do fotografii aktu. W tej „przewrotnej” edycji prace można zgłaszać do 19 lutego 2012 roku. Na zwycięzców czekają 4 egzemplarze książek „Fotografia aktu”,

V edycja, temat KOLOR. W ostatniej edycji konkursu dajemy wam pełną swobodę, a tym samym oczekujemy fotograficznej interpretacji słowa „kolor” i wszystkiego co się z nim kojarzy. To będzie szansa na wygranie jednej z 4 książek „W stronę lepszych zdjęć” Davida Notona. Termin zgłaszania prac do tej edycji mija 18 marca 2012 roku.

Każdy uczestnik, bez względu na wiek, może zgłosić jedną pracę konkursową do każdej edycji, czyli pięć fotografii do całego konkursu. Zdjęcia należy przygotować w wersji pliku JPG o minimalnym rozmiarze fotografii 800×600 pikseli. Wielkość pliku nie powinna przekroczyć 250 KB. Prace mogą być przetwarzane komputerowo, jednak nie mogą być to kolaże i fotomontaże.
Zgłoszenia, zgodne z regulaminem konkursu, należy przesłać na adres konkurs@dcamera.pl , w czasie trwania danej edycji przyjmowane są tylko prace na jej temat. Fotografie zgodne z regulaminem będą publikowane w galerii konkursowej, a tym samy zostaną poddane ocenie Jury i internautów. W każdej edycji zostaną przyznane 4 równorzędne nagrody: 3 przyznane przez Jury i 1 przyznana przez internautów. Internauci mogą głosować na prace zamieszczone w galerii poprzez wybór „Lubię to” w szczegółowym widoku zdjęcia (aby głosować trzeba być użytkownikiem portalu Facebook).

Nagrodami w konkursie są odpowiednio:

I edycja DETAL – 4 książki „Szukając zdjęcia” Phil Malpas,
II edycja PRZEDMIOT – 4 książki „Fotografia produktowa” Eberhard Schuy,
III edycja KONTRAST – 4 książki „Ekspozycja bez tajemnic – nowe wydanie” Bryan Peterson
IV edycja OWOCE NATURY – 4 książki „Fotografia aktu” Roger Hicks, Frances Schultz, Steve Luck,
V edycja KOLOR – 4 książki „W stronę lepszych zdjęć” David Noton.

Regulamin Konkursu Fotograficznego
FOTO GALAKTYKA 2

1. Organizatorem konkursu jest redakcja serwisu dCamera.pl, a sponsorem nagród i partnerem konkursu jest Wydawnictwo GALAKTYKA.
2. Konkurs jest adresowany do wszystkich fotografujących bez względu na wiek.
3. Konkurs podzielony jest na etapy tematyczne nawiązujące do pięciu wybranych książek wydawnictwa GALAKTYKA:

I edycja DETAL – książka „Szukając zdjęcia” Phil Malpas,
II edycja PRZEDMIOT – książka „Fotografia produktowa” Eberhard Schuy,
III edycja KONTRAST – książka „Ekspozycja bez tajemnic – nowe wydanie” Bryan Peterson
IV edycja OWOCE NATURY –książka „Fotografia aktu” Roger Hicks, Frances Schultz, Steve Luck,
V edycja KOLOR – książka „W stronę lepszych zdjęć” David Noton.

5. Do każdej edycji tematycznej uczestnik może zgłosić jedną fotografię.
6. Zgłaszana fotografia musi stanowić fotograficzną interpretację tematu danej edycji.
7. Zdjęcia należy przygotować w formie elektronicznej, w pliku JPG o minimalnych wymiarach 600×600 pikseli i rozmiarze pliku do 250 KB.
8. Zgłaszane zdjęcie należy przesłać w trakcie trwania danej edycji na adres e-mail: konkurs@dcamera.pl , podając w treści wiadomości dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz tytuł fotografii.
9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych (pisemną zgodę można sfotografować i dołączyć w formie załącznika do zgłoszenia).
10. Zgłaszając fotografię do konkursu autor oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do zgłoszonej pracy, oraz posiada zgodę osób widniejących na fotografii do udziału w konkursie (o ile takie występują).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z konkursu prac, których tematyka narusza przepisy prawa, zawiera znaki lub symbole towarowe, symbole i gesty uznane zwyczajowo za obraźliwe.
12. Zdjęcia zgodne z regulaminem będą publikowane w galerii konkursowej na łamach serwisu dCamera.pl.
13. Autor zgłaszając fotografię do konkursu udziela organizatorowi zgody na publikacje fotografii, na potrzeby przeprowadzenia konkursu i jego promocji.
14. W każdej edycji zostanie wyłonionych trzech autorów, których prace wyłoni powołane przez organizatora Jury oraz jeden laureat, którego wyłonią internauci.
15. Wszystkie przyznane nagrody są nagrodami równorzędnymi, a organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
16. Nagrodę internautów otrzyma fotografia, której status „Lubię to” w galerii konkursowej będzie najwyższy. Znacznik „Lubię to” jest opublikowany na powiększeniu, pod fotografią.

NAGRODY
Nagrodami w konkursie są książki wydawnictwa GALAKTYKA patronujące danej edycji:
I edycja DETAL – książka „Szukając zdjęcia” Phil Malpas,
II edycja PRZEDMIOT – książka „Fotografia produktowa” Eberhard Schuy,
III edycja KONTRAST – książka „Ekspozycja bez tajemnic – nowe wydanie” Bryan Peterson
IV edycja OWOCE NATURY –książka „Fotografia aktu” Roger Hicks, Frances Schultz, Steve Luck,
V edycja KOLOR – książka „W stronę lepszych zdjęć” David Noton.

TERMINARZ
26 października 2011 – rozpoczęcie konkursu
do 20 listopada 2011 – zgłaszanie prac do edycji „Detal”
do 15 grudnia 2011 – zgłaszanie prac do edycji „Przedmiot”
do 15 stycznia 2012 – zgłaszanie prac do edycji „Kontrast”
do 19 lutego 2012 – zgłaszanie prac do edycji „Owoce natury”
do 18 marca 2012 – zgłaszanie prac do edycji „Kolor”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2. Rozsyłanie nagród trwa do 20 dni od daty ogłoszenia wyników dla poszczególnej edycji.
3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu dCamera.pl.
4. Organizator nie będzie wykorzystywał zdjęć do celów marketingowych, a prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć pozostają własnością autora.

undefined
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/01/10/konkurs-foto-galaktyka-2-do-19022012/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 1 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google